MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Din Felsefesi Açısından İlahi Mükemmellik

Münteha Beki

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Mart aydındaki ikinci konuğu Dr. Münteha Beki olacak. Beki, Ankara Üniversitesi Din Felsefesi Anabilim Dalı'nda tamamladığı doktora tezi bağlamında, ontolojik kanıt argümanlarında kullanılan Tanrı'nın mükemmelliği fikri ile Tanrı'nın varlığı arasındaki ilişki sorununa dair bir sunum gerçekleştirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
12.3.2016 16:00

Marksizm ve Felsefe: Karl Korsch Üzerinden Bir Okuma

Marksizm ve Felsefe: Karl Korsch Üzerinden Bir Okuma

Hasan Pekdemir

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Şubat aydındaki ilk konuğu Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden Ar. Gör. Hasan Pekdemir olacak. Pekdemir, Karl Koch üzerinden Marksizm ve Felsefe ilişkisine dair bir sunum yapacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
13.2.2016 16:00

Farabi'nin Siyaset Felsefesi: Kökenleri ve Özgünlüğü

Farabi'nin Siyaset Felsefesi: Kökenleri ve Özgünlüğü

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Ocak aydındaki üçüncü konuğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Şenol Korkut olacak. Korkut, yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde, Farabi'nin siyaset felsefesinin Yunan kökenlerine değindikten sonra, onun İslam perspektifinden Yunan siyaset felsefesine getirdiği özgün yaklaşımı açıklayan bir sunum gerçekleştirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
16.1.2016 16:00

İnformel Mantık Bağlamında Budist Mantık

İnformel Mantık Bağlamında Budist Mantık

İsmail Latif Hacınebioğlu

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı dizisinin Ocak ayındaki ilk konuğu İsmail Latif Hacınebioğlu olacak. Hacınebioğlu, kitabı çerçevesinde, özellikle 1970'li yıllarda gelişen informal mantık literatürüne kısa bir giriş yaptıktan sonra, bu mantık tarzı ile Budist düşüncesi arasındaki ilişkilere dair bir sunum gerçekleştirecek.

VEFA SALONU
2.1.2016 16:00

Ölüm Felsefesi (Mısırlı'larda, Upanişad'larda Budizm'de ve Hıristiyanlıkta)

Ölüm Felsefesi (Mısırlı'larda, Upanişad'larda Budizm'de ve Hıristiyanlıkta)

Senail Özkan

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı dizisinin bu hafta konuğu Senail Özkan olacak. Özkan, yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde, fanilik ile ebediyet ilişkisinin farklı medeniyetlerin perspektiflerinden nasıl ele alındığına dair bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12.12.2015 16:00

Merleau-Ponty ve Estetik Dünyanın Logos'u

Merleau-Ponty ve Estetik Dünyanın Logos'u

Emre Şan

Medeniyet Araştırmaları Merkezi ve Sanat Araştırmaları Merkezi'nin ortak düzenlediği bu toplantıda 29 Mayıs Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Emre Şan konuğumuz olacak. Şan, yakın zamanlarda tamamlanan kitabı çerçevesinde Fransız filozof Merleau-Ponty'in felsefe anlayışına kısaca değindikten sonra, Ponty'nin sanat felsefesi ve fenomenolojik estetik anlayışına dair bir konuşma yapacak.

MAM, SAM
ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3.10.2015 17:00

Platon ve Kant'ın İdea Kavramından Hareketle Yeni Bir Medeniyet Önerisi

Platon ve Kant'ın İdea Kavramından Hareketle Yeni Bir Medeniyet Önerisi

Asım Aliş Sağıroğlu

konuşmacısı Galatasaray Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Asım Aliş Sağıroğlu olacak. Sağıroğlu, yakın zamanlarda tamamlanan tezi üzerinden Platon ve Kant'ın idea kavramlarını temel alarak yeni bir medeniyet kavramı önerisinde bulunacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
23.5.2015 17:00

Osmanlı'nın Felsefi Mirası

Osmanlı'nın Felsefi Mirası

Ömer Mahir Alper

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Mayıs ayındaki ikinci konuşmacısı Prof. Dr. Ömer Mahir Alper olacak. Alper, yakın zamanlarda yayınlanan kitabı üzerinden Osmanlı'da üretilen felsefi metinlerin özgünlüğü, temel karakteristikleri ve bu felsefi mirasın nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
16.5.2015 17:00

Klasik İslam Felsesinde Kozmolojik Argüman ve Modern Fizikteki Gelişmeler

Klasik İslam Felsesinde Kozmolojik Argüman ve Modern Fizikteki Gelişmeler

Mehmet Evli

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Şubat ayındaki ikinci konuşmacısı Dr. Mehmet Evli olacak. Evli yakın zamanlarda tamamlanan doktora tezi çerçevesinde İslam felsefesindeki sıkça kullanılan kozmolojik argümanı ve bunun çağdaş fizikle ilişkisini inceleyecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
21.2.2015 17:00

Ruhun Erdeme Uygun Etkinliği: Aristoteles'te Mutluluk

Ruhun Erdeme Uygun Etkinliği: Aristoteles'te Mutluluk

Sümeyye Sel Odabaş

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Mayıs ayındaki ikinci konuşmacısı Sümeyye Sel Odabaş olacak. Sümeyye Sel, yakın zamanlarda Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümünde tamamladığı master tezi çerçevesinde, Aristoteles'in mutluluk tanımını çözümlüyor. Aristoteles'in mutluluk kavramının üç temel unsuru olarak gördüğü; aktivite, ruh ve erdem kavramlarının birbirleri ile ilişki içerisinde mutluluk tanımını nasıl ürettiği üzerine bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10.5.2014 17:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.