MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Matematik ve Metafizik

Matematik ve Metafizik

Ayhan Çitil

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Nisan ayındaki üçüncü konuşmacısı Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Ayhan Çitil olacak. Çitil, yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde öncelikle Kant'ta matematik nesnelerin ontolojik konumu inceledikten sonra, Kant felsefesi çevresinde gerçekleşen matematik nesnelerin ontolojisine dair analiz ve eleştirilerin sınırlılıklarını ortaya koyarak çağdaş matematik düşüncesinin nesne-merkezli bir matematik felsefesini geliştirmesi üzerine bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
19.4.2014 15:00

Varoluşçu Teoloji

Varoluşçu Teoloji

Latif Tokat

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Mart ayındaki dördüncü konuşmacısı Latif Tokat olacak. Tokat, yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde, Heidegger felsefesini takip ederek insanın varoluşsal sorunlarının teolojik korelasyonları üzerine bir sunum gerçekleştirecek

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
22.3.2014 17:00

Kant Felsefesinde Estetik Yargının Epistemolojik Boyutları

Kant Felsefesinde Estetik Yargının Epistemolojik Boyutları

Emre Dağdaşoğlu

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Mart ayındaki ikinci konuşmacısı Emre Dağdaşoğlu olacak. Dağdaşoğlu, doktora tezine dayanarak Kantı Yargı Kritiği eseri çerçevesinde estetik yargıyı epistemolojik açından ele alacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8.3.2014 17:00

Akıl ve Ahlâk: Aristoteles ve Farâbi'de Ahlakın Kaynağı

Akıl ve Ahlâk: Aristoteles ve Farâbi'de Ahlakın Kaynağı

Hümeyra Özturan

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Şubat ayındaki ikinci konuşmacısı Hümeyra Özturan olacak. Özturan,Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında tamamladığı "Aristoteles ve Fârâbî'de ahlâkın kaynağı problemi" başlıklı tezi çerçevesinde, Aristoteles'in ahlakın kaynağı olarak gördüğü teorik ve pratik akıl teorisinin İslam filozofu Farâbi tarafından akıl ve vahiy harmonisi şeklinde nasıl temellendirdiğine dair bir sunum gerçekleştirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
15.2.2014 17:00

Deleuze - Guattari / Şizoanaliz   Yaratıcı Bir Fark ve Arzu Ontolojisi

Deleuze - Guattari / Şizoanaliz Yaratıcı Bir Fark ve Arzu Ontolojisi

Sinan Kılıç

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Ocak ayındaki ilk konuşmacısı Sinan Kılıç olacak. Kılıç,yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde Deleuze ve Guattari'nin temel kavramları, şizoanaliz yaklaşımları, ve fark felsefelerine dair bir sunum gerçekleştirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
4.1.2014 17:00

Teolojik Dilin Husûsiyeti ve Ateist Argümanların Sınırı

Teolojik Dilin Husûsiyeti ve Ateist Argümanların Sınırı

Rahim Acar

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Kasım ayındaki ikinci konuğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü'nden Rahim Acar olacak. Acar,çağdaş ateist argümanların dili üzerine bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
23.11.2013 17:00

Okasyonalizmin İslami ve Kartezyen Kökleri

Okasyonalizmin İslami ve Kartezyen Kökleri

Nazif Muhtaroğlu

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin Tezgahtakiler programının Ekim ayındaki ilk konuğu Harvard Üniversitesi'nde araştırmacı olarak çalışan Nazif Muhtaroğlu olacak. Muhtaroğlu, Kentucky Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde tamamladığı İslamic and Cartesian Roots of Occasionalism adlı tezi çerçevesinde İslam kelamı ve Gazali metafiziği ile Kartezyen geleneğin okasyonalizm anlayışlarını tarihsel olarak mukayese ederek, okasyonalizmin geleneksel metafiziğin bir çok soruna nasıl çözüm üretebileceğini soruşturan bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5.10.2013 17:00

İbn Sînâ Sonrası Mantıkçılarda Kavram Mantığı: Kâtîbi ve Kutbuddin Râzî Örneği

İbn Sînâ Sonrası Mantıkçılarda Kavram Mantığı: Kâtîbi ve Kutbuddin Râzî Örneği

Mehmet Özturan

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin Tezgahtakiler programının Eylül ayında ikinci konuğu Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mantık Anabilim Dalından Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Özturan olacak. Özturan doktora tezi çerçevesinde Kâtîbi ve Kutbuddin Râzî örnekleri üzerinden klasik dönem mantıkçılarına dair bir sunum gerçekleştirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
21.9.2013 17:00

Meister Eckhart ve Felsefi Görüşleri

Meister Eckhart ve Felsefi Görüşleri

Selman Dilek

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin Tezgahtakiler toplantı dizisinin Haziran ayındaki üçüncü misafiri Selman Dilek. Dilek, Ortaçağ Alman felsefesinin en önemli düşünürü sayılabilecek Meister Eckhart'ın felsefi görüşlerini ana hatlarıyla özetlemeye çalışacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
15.6.2013 17:00

 Türk’ün Felsefe ile Yüzyıllık İmtihanı: Felsefeye Giriş Kitapları Üzerine Bir İnceleme

Türk’ün Felsefe ile Yüzyıllık İmtihanı: Felsefeye Giriş Kitapları Üzerine Bir İnceleme

İshak Arslan

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı dizisinin Mart ayındaki ikinci konuğu olarak İstanbul Şehir Üniversitesi Felsefe Bölümünden Doç. Dr. İshak Arslan'ı dinleyeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
16.3.2013 17:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.