MAM READING GROUPS

İslam Felsefesi Okuma Grubu

M. Cüneyt Kaya

Saturday, April 22, 2017 Saloon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

M. Cüneyt Kaya’nın* koordinatörlüğünde yürütülecek olan ve katılımcıların İslam felsefesi klasiklerine nüfuz etme becerisini artırmayı hedefleyen okuma grubunun üçüncü döneminde Fârâbî’nin (ö. 339/950) din ve siyaset ilişkilerini konu edinen Kitâbu’l-mille’si (nşr. Muhsin Mehdî, Beyrut: Dâru’l-meşrık, 1968) takip edilecektir.

Okuma grubuna katılım için tek şart, klasik metin okuyabilecek/takip edebilecek derecede Arapça bilgisine sahip olmaktır. 22, 29 Nisan ve 6 Mayıs tarihlerinde 16:00-17:30 arasında Şakir Kocabaş Salonu'nda gerçekleştirilecek grupta, katılımcıların metne hazırlanarak gelmeleri ve “okuma”ya aktif olarak iştirak etmeleri beklenmektedir.

Başvuru için tıklayınız...

*Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi.

İLGİLİ OKUMA GRUPLARI

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).