MAM ROUNDTABLE MEETINGS

İslam Düşünce Tarihi Yazımında Dönemlendirme Sorunu

İslam Düşünce Tarihi Yazımında Dönemlendirme Sorunu

İbrahim Halil Üçer

İbrahim Halil Üçer, koordinatörlüğünü üstlendiği İslam Düşünce Atlasında teklif edilen dönemlendirme önerisini üç haftalık bir seminer dizisinde anlatacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
11/18/2017 5:00 PM

Bloodstream, Operation and Musical Modes: Extraordinary musical adventure of Kantemiroğlu and his Edvar

Bloodstream, Operation and Musical Modes: Extraordinary musical adventure of Kantemiroğlu and his Edvar

Cem Behar

Known for his precious books on classical Turkish music studies, Prof. Dr. Cem Behar is going to give a speech about his new book on  Kantemiroğlu and his Edvar.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/18/2017 3:00 PM

Varlık Olmak Bakımından Varlık Üzerine Düşünmenin İmkanı

Varlık Olmak Bakımından Varlık Üzerine Düşünmenin İmkanı

Ömer Türker, İshak Arslan

MAM yeni toplantı dizisi Makalat'ın ilk oturumunda Ömer Türker'i ağırlıyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10/14/2017 3:00 PM

The United Nations in an Age of Transition: New Balance of Power or Collapse of World Order?

The United Nations in an Age of Transition: New Balance of Power or Collapse of World Order?

Hans Köchler

Dr. Hans Köchler will deliver a speech titled "The United Nations in the Age of Transition: New Balance of Power or Collapse of World Order"

MAM, KAM
ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8/26/2017 5:00 PM

İhyâ'dan Üç Bahis

İhyâ'dan Üç Bahis

M. Cüneyt Kaya, İshak Arslan

Ramazan ayında Cüneyt Kaya'nın nezaretinde üç bahis üzerine düşüneceğiz: Makam sevgisi ve riya, murakabe ve muhasebe, ölümü hatırlamak.

ZEYREK SALONU
6/3/2017 3:00 PM

Taşköprîzâde: Miftâhü’s-saâde ve misbâhü’s-siyâde fî mevzûâti’l-ulûm & Sadreddinzâde Şirvânî:  el-Fevâidü'l-Hâkâniyye el-Ahmedhâniyye

Taşköprîzâde: Miftâhü’s-saâde ve misbâhü’s-siyâde fî mevzûâti’l-ulûm & Sadreddinzâde Şirvânî: el-Fevâidü'l-Hâkâniyye el-Ahmedhâniyye

Ahmet Süruri, Mustakim Arıcı

Fahrettin Razi Sonrası İlimler Tasnifi Literatürü Toplantı dizisinin beşinci oturumunda Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Süruri Taşköprîzâde'nin Miftâhü’s-saâde ve misbâhü’s-siyâde fî mevzûâti’l-ulûm adlı eserinde ilimler tasnifinin ele alınış biçimine dair bir sunum gerçekleştirecek. Aynı oturum içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Mustakim Arıcı, Sadreddinzâde Şirvânî'nin el-Fevâidü'l-Hâkâniyye el-Ahmedhâniyye başlıklı eserini tartışacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/9/2015 2:00 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).