BSV HAVADİS

Vefa Semti sempozyumu gerçekleştirildi
Bilim ve Sanat Vakfı’nın Eminönü Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği ulusal sempozyum “Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını” 3-5 Kasım 2006 tarihleri arasında Vakfın Vefa’daki merkezinde yapıldı. Bilim ve Sanat Vakfı Başkanı Mustafa Özel ve Eminönü Belediye Başkanı Nevzat Er’in açılış konuşmalarının ardından, yapımcılığını BSV’nin, yönetmenliğini ise Murat Işık’ın yaptığı Vefabelgeseliyle başlayan sempozyum toplam 16 oturum sürdü. Hava muhalefetine ve Avrasya Maratonu’na rağmen 600’e yakın kayıtlı dinleyicinin takip ettiği sempozyumda 50’yi aşkın tebliğle Vefa semti her yönüyle ele alındı.
 
 
 
Geleneksel iftarımız yapıldı 
 
Vakfımızın geleneksel iftar yemeği 15 Kasım 2006 tarihinde, Vakıf binasında verildi. Yemeğin ardından Vefa salonunda düzenlediğimiz iftar programına, 19 Ağustosta kaybettiğimiz Doç. Dr. Şakir Kocabaş’ı anarak başladık. Vakıf Başkanı Mustafa Özel’in açılış konuşmasını takiben kütüphanemizi şahsî bağışlarıyla zenginleştiren Seyfettin Manisalıgil, Mehmet Serhan Tayşi, Halil İbrahim Şener, İbrahim Kiras ve Ali Alioğlu için düzenlediğimiz plaket takdimlerine geçildi.
İlk plaketi merhum Seyfettin Manisalıgil adına, kardeşi Azim Beye Prof. Dr. Sabahattin Zaim takdim etti. Zaim yaptığı kısa konuşmada gençlere tavsiyelerde bulundu: “İstanbul Türkiye’nin fikir membaıdır. Ulemanın çoğu buradadır. Onlardan azami derecede faydalanmaya bakın. Hem kendiniz istifade edin, hem de topluma kazandırın.”
Sağlık sorunları sebebiyle programa katılamayan Millet Kütüphanesi eski müdürü M. Seyhan Tayşi’nin plaketini yayıncı Hayati Bayrak aldı. Bayrak’a plaketi Eminönü Belediye Başkanı Nevzat Er verdi.
Merhum Prof. Dr. H. İbrahim Şener’in plaketini, kızı Ayşe Şener Yurtseven’e TMSF başkanı Ahmet Ertürk verdi. Yurtseven, babasının vefatından önceki arzusunun, İstanbul’a yerleşmek, çalışmalarını burada sürdürmek, bunun için de kendisine kocaman bir kütüphane yaptırmak olduğunu söyledi ve “Babam vefat etti ve Bisav’a taşındı” dedi.
 
 
“Sultânu’l-müverrihin”e şükran plaketi
 
Bilim ve Sanat Vakfı, tarih ilmine adadığı hayatında 90. yılı dolduran “Sultânu’l-müverrihin” Prof. Dr. Halil İnalcık’a minnet ve şükran duygularının bir nişanesi olarak plaket takdim etti. Vefa Semti sempozyumunun açılışına sıhhî nedenlerden dolayı ancak video konferans ile katılabilen Prof. İnalcık’a plaketi, daha sonra Ankara’da evinde ziyaret edilerek takdim edildi. İnalcık, Vakfımızda daha önce düzenlenen başka etkinliklere de konuk olmuş, engin bilgi ve tecrübesini dinleyicilerin istifadesine sunmuştu.
 
Dîvân 20 çıktı!
 
Dîvân İlmî Araştırmalar dergisi, 20. sayısıyla 10 yılı geride bıraktı. Önceki iki sayısında klasik ve modern dönemde Türk düşüncesinin meseleleri ele alınmıştı. Bu sayısı ise değişik zaman dilimlerinde İslâm ve İslâm-Osmanlı düşüncesini ve tarihini inceleyen on makale, köy enstitüleri tarihine dair bir makale, bir makale değerlendirmesi, bir sempozyum değerlendirmesi ve bir vefeyât olmak üzere toplam on dört yazıyı ihtivâ ediyor. 21. sayının konusu, büyük düşünürün felsefe, tarih, İslâmî ilimler, sosyal bilimler ve siyaset bağlamında görüşlerinin inceleneceği İbn Haldun sayısı olarak belirlendi..
 
Fatma Aliye’yi 70. ölüm yıldönümünde
bir panelle andık
 
                                                                                                                                                     İlk kadın yazarlarımızdan; felsefe, tarih ve edebiyat alanında birçok eseri bulunan, Ahmet Cevdet Paşa’nın kızı Fatma Aliye Hanım, vefatının 70. yıldönümünde Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin 2 Aralık tarihinde düzenlediği bir panel ile anıldı. İhsan Fazlıoğlu, Nazife Şişman ve Ahmet Süruri’nin konuşmacı; Fatma K. Barbarosoğlu’nun ise oturum başkanı olarak katıldığı panel Vakfımızın Vefa salonunda gerçekleşti.  
 
 
 
 
Câbirî ve Elmessiri Vakfımızdaydı
Faslı ünlü ilim adamı Muhammed Abid el-Câbirî Eylül ayında Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MAM)’nin düzenlediği Dîvan toplantılarının konuğu oldu. Câbirî, Vefa salonunda yaptığı konuşmada İbn Haldun’un toplum ve tarih görüşünün günümüzdeki önemine değindi.
Arap düşünce hayatının en üretken temsilcilerinden biri olan ve özellikle sekülarizm ve siyonizm üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Elmessirî de Dîvan toplantılarının Aralık ayı konuğuydu.
Elmesseri, konuşmasında editörlüğünü yaptığı Epistemological Bias in Physical and Social Sciences (Tabii ve Sosyal Bilimlerde Epistemolojik Tarafgirlik) başlıklı kitaptan hareketle bir konferans verdi.
 
 
2006 Güz dönemi
seminerleri sona erdi
Vakfımızın kuruluşundan bu yana kesintisiz olarak davam eden Bilim ve Sanat Vakfı seminerlerinin 2006 Güz dönemi, 10 Kasım-23 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Genel Giriş, Giriş, Temel ve Özel olmak üzere 4 grupta ve 57 başlık altında toplanan seminerler yedi hafta sürdü.
 
Çağdaş Kuramcılar toplantıları başladı
Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin yürüttüğü Çağdaş Kuramcılar başlıklı toplantılar dizisi Kasım ayında Nurullah Ardıç’ın “Michael Mann ve İktidar Teorisi” başlıklı sunumuyla başladı. Aralık ayında ise Doç. Dr. Ferda Keskin’in “Michel Foucault ve İktidar Teorisi” başlığıyla yaptığı sunumla devam etti. Bu toplantılar dizisinde, 1950 sonrasında sosyal bilimler ve bilim felsefesinde etkili olan düşünürlerle ilgili ayrıntılı sunumlar dinlenecek. Toplantılarda Ocaktan itibaren Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, Charles Taylor, Thomas Kuhn, Fernand Braudel ve Annales Okulu, John Rawls ve Marshall McLuhan’ın tartışılacağı oturumlar yapılacak.
 
Sinema grubunun kısa filmi Mavi çekildi
BSV Hayal Perdesi sinema topluluğunun Mecid Mecidi nezaretinde çektiği kısa film Mavi izleyicilerle buluştu. Çekimler,Süleymaniye, Zeyrek, Yavuz Selim ve Fatih semtleri ile İstiklâl caddesinde sürmüş, ayrıca Süleymaniye, Sultanahmet, Ortaköy ve Ayazma camilerinin minarelerinden İstanbul genelleri çekilmişti.
 
2006-2007 Kademe seminerleri programı başladı

Her yıl yeni gruplarla devam eden kademe seminerlerinin 2006-2007 dönemi 11 Kasım 2006 tarihinde başladı. Düşünce tarihi ve dünya tarihi olmak üzere iki programın takip edildiği seminerlerde, Antik çağ, Ortaçağ, İslâm düşüncesi ve modern döneme ilişkin tarihî-felsefî kavramlar analiz ediliyor ve tarihî süreçteki yansımalarına dair derinlikli okumalar yapılıyor. Yaklaşık 30 hafta süren seminer döneminin ardından katılımcılarla Şubat 2008’de bir sempozyum düzenlenmesi hedefleniyor.

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.