TAM İz Bırakanlar

Her ay düzenlenen bu programda, Osmanlı coğrafyasında medfun bilim ve düşünce hayatımıza katkıda bulunan şahıslar, ölüm yıldönümlerine göre anılmakta; bu vesile ile tarihe “iz bırakanlar”ın hatırlanması hedeflenmektedir. Ağustos ayından itibaren tarihte iz bırakan olaylar da programa dahil edilerek programın çerçevesi genişletilmiştir. Eylül ve Aralık ayları arasında düzenlenen programlar sırasında zikredilen şahısların, ölüm tarihleri ile medfun oldukları yerler ve tarihte iz bırakan ayın olayları aşağıda verilmektedir. Söz konusu ay içerisinde vefat etmiş bazı bilim ve düşünce adamlarımız ile ayın önemli olaylarının fotoğraflarından oluşan resim sergisi de Meryem Üke ve Reyhan Sarıkaya’nın katkılarıyla devam etmektedir.
 
EYLÜL 2006
İz Bırakan Kişiler
1. Kâtip Çelebi (24 Eylül 1657): Unkapanı, Zeyrek Camii yakını
2. Muhyiddin Kafiyeci (16 Eylül 1474): Kahire
3. Şinasi (12 Eylül 1871): İstanbul, Taksim
İz Bırakan Olaylar
1. İlk Haçlı Seferi (Eylül 1096)
2. Selahaddin Eyyubi’nin Fatımi Halifeliği’ne son vermesi (Eylül 1171)
3. Miryakefalon Savaşı (17 Eylül 1176)
4. Ayncalut Savaşı (Eylül 1260)
5. Niğbolu Zaferi (25 Eylül 1396)
6. Patrona Halil İsyanı (28 Eylül 1730)
7. Sivas Kongresi’nin Açılışı (4 Eylül 1919)
(Ayın Olayı: Miryakefalon Savaşı)
EKİM 2006
İz Bırakan Kişiler
1. Molla Hüsrev (Ekim 1480): Bursa, Molla Hüsrev Medresesi Haziresi
2. Aziz Mahmud Hüdai (2 Ekim 1628): Üsküdar
3. Nedim (28 Ekim 1730): Üsküdar, Selimiye, Miskinler Mezarlığı
4. Buhûrizade Mustafa Itrî (1711/12): Eski Edirnekapı Mezarlığı
5. Leyla Hanım (1848): Galata Mevlevihanesi
 
İz Bırakan Olaylar
1. Nizamülmülk’ün öldürülmesi (14 Ekim 1092)
2. Selahaddin Eyyübi’nin Kudüs’ü Haçlılardan alması (Ekim 1187)
3. II. Kosova Savaşı (17-19 Ekim 1448)
4. Viyana Kuşatması (27 Eylül-16 Ekim 1529)
5. İnebahtı Deniz Savaşı (7 Ekim 1571)
6. Haçova Meydan Muharebesi (25-26 Ekim 1596)
7. Navarin’de Osmanlı donanmasının yakılması (20 Ekim 1827)
8. Balkan Harbi’nin başlaması (8 Ekim 1912)
9. Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918)
10. İstanbul’un Kurtuluşu (6 Ekim 1923)
11. Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923)
(Ayın Olayı: Haçova Meydan Muharebesi)
 
KASIM 2006
İz Bırakan Kişiler
1. Ahmed Efendi (İshak Hocası) (25 Kasım 1708): Deveciler Mezarlığı
2. Şekerzade Feyzullah Sermed (5 Kasım 1787): Üsküdar
3. Aşir Efendi (29 Kasım 1804): Piri Mehmet Paşa Camii Haziresi
4. Mütercim Asım (27 Kasım 1819): Karacaahmet Mezarlığı
5. Seyyid Ali Paşa (28 Kasım 1846): Sütlüce
6. İsmail Dede Efendi (30 Kasım 1846): Arabistan-Mina, Hz. Hatice’nin ayak ucu
7. Marko Paşa (3 Kasım 1888): Kuzguncuk Mezarlığı
8. Zekâi Dede Efendi (24 Kasım 1897): Eyüp, Piyerloti yolu üzeri
9. Yahya Kemal Beyatlı (1 Kasım 1958): Rumelihisarı Mezarlığı
10. Kimyager Derviş Paşa (1878): İstanbul
 
İz Bırakan Olaylar
1. Melikşah’ın Büyük Selçuklu Devleti Sultanı ilan edilmesi (29 Kasım 1072)
2. Seyfettin Kutuz’un hükümdar ilan edilmesi (Kasım 1259)
3. Varna Savaşı (10 Kasım 1444)
4. Takvim-i Vekayi’nin yayımlanmaya başlaması (1 Kasım 1831)
5. Süveyş Kanalı’nın Açılışı (16 Kasım 1869)
6. İlk Mizah dergisi ‘Diyojen’in yayımlanmaya başlaması (24 Kasım 1870)
7. Tarih-i Osmanî Encümeni’nin kurulması (30 Kasım 1909)
8. İstanbul’un İşgali (13 Kasım 1918)
9. Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
(Ayın Olayı: Süveyş Kanalı’nın Açılışı)
 
ARALIK 2006
İz Bırakan Kişiler
1. Abdurrahman Bistamî (1453): Bursa
2. Ali Kuşçu (15 Aralık 1474): Eyüp Camii arkası
3. Mehmet İzzet (8 Aralık 1930): Berlin, Hasenheid-Türk Mezarlığı
 
İz Bırakan Olaylar
1. Sultan Berkyaruk’un ölümü (22 Aralık 1104)
2. Şeyh Bedrettin’in idamı (18 Aralık 1416)
3. Özü Kalesi’nin Ruslarca zabtı (17 Aralık 1788)
4. Kanun-i Esasinin kabulü (23 Aralık 1876)
5. Meşrutiyet’in ilanı (23 Aralık 1876)
6. Meclis-i Mebusan’ın açılması (17 Aralık 1908)
7. Kudüs’ün işgali (9 Aralık 1917)
(Ayın Olayı: Meşrutiyet’in İlanı)

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.