Havadis

TSA İngilizce Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

Türk Sineması Araştırmaları tarafından 22 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen toplantıya izleyicilerin ilgisi büyük oldu, etkinlikte TSA’nın veritabanında yer alan Türk sinemasına dair her şeye İngilizce dil seçeneğiyle tsa.org.tr üzerinden ulaşılmasına dair detaylar aktarıldı. İstanbul Şehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölüm başkanı Prof. Dr. Nezih Erdoğan’ın sunumuyla başlayan program canlı müzik eşliğinde Osmanlı’dan manzaralar sessiz film gösterimiyle sonlandı.

2017 Bahar Dönemi Seminerleri Tamamlandı

Bilim ve Sanat Vakfı’nın geleneksel hâle gelen seminerlerinin 55. dönemini geride bıraktık. İslam medeniyeti, Osmanlı tarihi, edebiyat, sinema, müzik, mimarî, felsefe, iktisat, siyaset, hukuk gibi birçok farklı disiplinden seminerler 4 Mart-8 Nisan tarihleri arasında altı hafta boyunca her Cumartesi vakfın Vefa’daki merkezinde gerçekleşti.

BİSAV’da Güncel Sanat; Nefes Resim Sergisi Açıldı

Ahmet Albayrak’ın “Nefes” isimli kişisel sergisi, Sanat Araştırmaları Merkezi’nin organizasyonuyla 4 Mart-8 Nisan 2017 tarihleri arasında BİSAV’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Fiziksel ve manevi canlılığın işareti olan nefes alıp verme eylemine odaklanan sergide insanın kendisi dışında gelişen düzeyde, yaşam-doğa ve ekoloji ana katmanında yeni görüntüler bulma ihtimalini temellendiren çalışmalara yer verildi. Narkoleptikler, insomanyaklar, rüzgâr torbaları ile ifade bulan bu tema insan-dışı özne ve dil arasındaki rüya sekanslarına dönüşen uyuyamama durumunun,  ölümlülük, inanç, bilinç, bireysel ve kolektif hafıza ile kurduğu ilginç ilişkiyi ve zamansızlık ile ölümlülük arasındaki vecd durumunu imliyor.

Ramazan Dikmen Vefatının 20. Yıldönümünde Anıldı

Ramazan Dikmen’i vefatının 20. yıldönümü vesilesiyle anmak için Sanat Araştırmaları Merkezi tarafından 22 Nisan 2017 Cumartesi günü “Vefatının 20. Yılında Ramazan Dikmen” başlıklı bir panel düzenlendi. Panelin oturum başkanlığını Cemal Şakar yaparken; Aykut Ertuğrul, Havva Hale Sert, Suavi Kemal Yazgıç, Yunus Emre Özsaray ve Yusuf Ziya Cömert konuşmacı olarak yer aldılar. 

Reşid Rıza İstanbul’da Paneli Gerçekleşti

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin organize ettiği ‘’Reşid Rıza İstanbul’da Paneli 22 Nisan Cumartesi günü gerçekleşti. 19. yüzyılın önemli İslam düşünürlerinden, modern İslam tartışmalarının etkili ismi Reşid Rıza’nın tartışıldığı panelin oturum başkanlığını Suat Mertoğlu yaptı. Konuşmacılar Nurullah Ardıç, Özgür Kavak ve Yakoob Ahmed oldu.

Çağdaş Hukuk Düşüncesinde Hukuk Normu Paneli Gerçekleşti

Medeniyet Araştırmaları Merkezi, 15 Nisan’da ‘’Çağdaş Hukuk Düşüncesinde Hukuk Normunu Ne/Kim Belirler?’’ başlığıyla bir panel düzenledi. Hukuk normunun oluşumunda sosyal olguyu, kamu yararının yerini ve önemini konu olan programın panelistleri Ahmet Okumuş, Mustafa Yaylalı, Halit Uyanık, Sercan Gürler ve Vahdet İşsevenler’di.

Tarih Araştırmalarında Yaklaşım, Yöntem ve Kaynaklar Serisi Devam Ediyor

Türkiye Araştırmaları Merkezi bünyesinde belirli konuların tarihçilik perspektifinden ele alınması amacıyla başlatılan “Tarih Araştırmalarında Yaklaşım, Yöntem ve Kaynaklar” başlıklı program serisi devam ediyor. Serinin altıncı programında, Ocak ayında İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Ali Doğan nezaretinde dört oturum halinde Osmanlı’daki misyonerlik faaliyetleri ele alındı. Serinin yedinci programında ise Nisan ayında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Halil İbrahim Düzenli nezaretinde dört oturum halinde Osmanlı mimarisi örnekler üzerinden gündeme taşındı. 

30. Dönem Osmanlıca Seminerleri Başladı

Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Osmanlıca seminerleri, matbu düzeyinde Osmanlıca 1 ve Osmanlıca 2; yazma düzeyinde ise Paleografya 1 ve Paleografya 2 sınıfları açılarak başlatıldı. Katılımcıların yer alacağı sınıfların sınavla belirlendiği seminerler, 6 Mart–26 Mayıs 2017 tarihleri arasında vakfın merkez binasında gerçekleştiriyor.

Osmanlıca İhtisas Seminerleri Devam Ediyor

Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından Osmanlıca seminerlerinin devamı niteliğinde başlatılan ihtisas seminerlerine üç programla devam edildi. Ocak ayında Ahmet Zeki İzgöer nezaretinde dört oturum halinde Osmanlı Arşivleri ihtisas seminerleri, Mart ayında Hatice Aynur nezaretinde dört oturum halinde Osmanlı Epigrafisi: Kitabeler ihtisas seminerleri ve Nisan ayında Süleyman Berk nezaretinde dört oturum halinde Mezar Taşları ihtisas seminerleri gerçekleşti.

Sanat ve Felsefe İhtisas Seminerleri Başladı

Sanat Araştırmaları Merkezi, Nisan ayında yeni bir seminer dizisine başladı. Sanat ve Felsefe İhtisas Seminerleri üst başlığını taşıyan dizide sanat ve felsefeyle ilgili spesifik konuların alanın ilgilileriyle detaylı bir şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor. Serinin ilk ayağında, “Paul Ricoeur’de Sembol ve Metafor” başlığı altında Selami Varlık’la üç hafta boyunca filozofun kavramları ele alış tarzı incelendi.

Sanat ve Felsefe ekseninde gelecek aylarda farklı konular ve isimlerle devam edecek olan ihtisas seminerlerimiz ilgili herkesin katılımına açıktır.

Dîvân 41 Çıktı

Dîvân Dergisi’nin 41. sayısında; Ortaçağ Avrupa siyaset düşüncesi, geç Osmanlı dönemi eğitim politikaları ve Rıza Tevfik’in Ürdün’deki yaşamına dair makaleler ile tarih, sosyoloji ve İslami ilimler alanlarındaki güncel yazınları takip eden zengin kitap değerlendirme yazıları Dîvân okurlarının ilgisine ve beğenisine sunuluyor.

Detaylı bilgi ve önceke sayılarımızdaki içeriklere ulaşmak için divandergisi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hayal Perdesi’nin 57. ve 58. Sayıları Çıktı

Yaşamın Kıyısında’nın kapağa taşındığı 57. sayıda Metin Akpınar Yeşilçam bölümüne konuk olurken, Söyleşi sayfalarında Alpgiray Uğurlu ile Enkaz, Ronny Trocker ile İnzivadakiler üzerine röportajlara yer veriliyor. Vizyon sayfalarında Satıcı, Toni Erdmann, Çırak ve Vizyon Ötesi bölümünde Aşıklar Şehri değerlendirildiği dergide Uzaktan Kumanda’da Westworld dizisi yer alıyor. Perspektif’te ise korku, gizem veya gerilim türlerinde çekilen son dönem İran yapımları inceleniyor.

Your Name’in kapağa taşındığı 58. sayının Vizyon sayfalarında Beden ve Ruh, David Lynch: Yaşam Sanatı, Koca Dünya, Hayalet Hikâyesi ve Kırmızı Kaplumbağa’yı var. Söyleşi sayfalarında Bütün Saadetler Mümkündür filmi ile Selman Kılıçaslan, Kısaca’da Sevmekten’in yönetmeni M. Abdülgafur Şahin ve senaristi Melis Şahin, Kamera Arkası’nda ise sanat yönetmeni Mustafa Ziya Ülkenciler Hayal Perdesi’nin konuğu oldu.

Karagöz’ü Yeniden Düşünmek Program Dizisi Başladı

Sanat Araştırmaları Merkezi, Karagöz’ü Yeniden Düşünmek üst başlığıyla yeni bir program dizisine başladı. Bu program ile geleneksel gölge oyunu Karagöz’ün çok yönlü olarak ele alınması ve her programda Karagöz’ün metinlerinden musikisine, farklı veçhelerine değinen konukların dinlenmesi ve bu bağlamda öne çıkan hususların tartışılması amaçlanıyor. Esas itibarıyla sadece bir çocuk eğlencesinden ibaret değil, zengin bir sanat ve kültür ürünü olan Karagöz’e dair birikimlerin değerlendirilmesi ve bu kültür mirasını yeniden canlandırma imkânlarının araştırılması da hedefler arasındadır.

Klasik Edebiyat Okumaları: Şehr-engîzler Başladı

Sanat Araştırmaları Merkezi’nin Sâkî-nâmeler ile başlattığı Klasik Edebiyat Okumaları’nın ikinci kısmı olan programda İslami edebiyat geleneği içerisinde telif edilmiş olan şehr-engîzler arasından seçilen örnek metinler karşılaştırmalı okunuyor ve inceleniyor. Arap, Fars ve Türk edebiyatları başta olmak üzere İslam toplumları ve kültürleri arasında gelişen edebiyatlarda ortaya konan eserler ve edebi türler ele alınıyor. Kadir Turgut koordinasyonunda on oturumdan oluşan programın ilk toplantısı 25 Mart’ta yapıldı.

20. ve 21. Yüzyıl Ortadoğusu Okuma Grubu Başladı

Küresel Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen ve Zahide Tuba Kor nezaretinde 6 Mart – 22 Mayıs tarihleri arasında her pazartesileri toplanan okuma grubunda Osmanlı sonrasından günümüze Ortadoğu’nun yüzyıllık siyasi tarihi ve büyük güçlerle ilişkilerin yanı sıra bölgenin iktisadi yapısına, ordu ve güvenlik yapılanmasına, asker-sivil ilişkilerine, toplumsal dinamiklere, dini ve fikri akımlara odaklanarak kapsamlı bir bakış açısı sunulması amaçlanmaktadır.

Uluslararası Siyaset ve Ahlak Okuma Grubu Başladı

Küresel Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen ve İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi İsmail Yaylacı nezaretinde 6 Mart – 22 Mayıs tarihleri arasında iki haftada bir Cumartesi günleri toplanan okuma grubunda; uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan temel ahlaki problemlerin farklı düşünce gelenekleri açısından tespiti ve değerlendirmesi amaçlanmaktadır.

Milliyetçilik ve Etnik siyaset Okuma Grubu Başladı

Küresel Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen ve İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Hüseyin Alptekin nezaretinde 11 Mart – 3 Haziran tarihleri arasında iki haftada bir Cumartesi günleri toplanan okuma grubunda; etnik kimliğin şekillenmesindeki etmenlerin ve etnik aidiyetlerin doğurduğu toplumsal sonuçların ele alınarak tartışılması amaçlanmaktadır.

2016-17 Kademe Programı Sona Erdi

Vakfımızın 1988’den bu yana sürdürdüğü Kademe Programı’nın 2016-2017 dönemi sona erdi. Bilindiği üzere, her yıl güz ve bahar dönemleri sonunda yapılan yazılı ve sözlü değerlendirme sürecini geçenler bir sonraki eğitim döneminde oluşturulan Kademe gruplarına dâhil oluyorlar. Düşünce Tarihi ve Dünya Tarihi başlıkları altında belirlenen yoğun bir okuma programından oluşan kademe seminerlerinde farklı disiplinlerden bir araya gelen öğrencilerin düşünce serüvenlerine felsefi ve tarihsel bir derinlik kazandırılması hedeflenmektedir.

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.