SAYI 37  YIL: 2014

SAYI 37 YIL: 2014

7 Aralık 2015 Pazartesi

  1996 yılından beri farklı disiplinlere ait akademik çalışmaları kendi bünyesinde bir araya getiren Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi’nin 37. sayısı çıktı.

Altı makale ve dört kitap değerlendirme yazısından oluşan Dîvân’ın bu sayısı, M. Akif Kayapınar’ın modern siyaset tasavvurunun temel ilkelerine dair ayrıntılı bir analizini sunan “Modern Siyaset Tasavvurunun Paradigmatik Arkaplanı” isimli makalesiyle başlıyor.

“Hulefâ-yi Râşidîn Döneminden Emevîlere Geçişin Siyasi Anlamı: Hilafet-Mülk Tartışması –Üç Siyer Metni Üzerinden İnceleme-” adlı makalesiyle Hızır Murat Köse’nin Hulefâ-yi Râşidîn döneminden Emeviler dönemine geçişin siyasi açıdan nasıl anlaşılması gerektiği üzerine yazdığı makalesi yer alıyor.

Ebubekir Ceylan’ın “Abdullah Nureddin Paşa’nın Osmanlı Irak’ına Dair 1880 Tarihli Layihası Üzerine” başlıklı makalesi ise II. Abdülhamit’in valilerden istediği lâyihalar kapsamında Bağdat Valisi Abdurrahman Nureddin Paşa’nın yazdığı layihayı ele alıyor.

El-Felâsifenin Devrimci Çocuğu İbn Haldun’a Yeniden Bakmak: Mukaddime, İslam Felsefesinde İbn Rüşdcü Bir Krılıma mı?” isimli dördüncü makalede Cemile Barışan, İslam düşünce tarihinin önemli figürlerinden İbn Haldun’un düşünce sistemini bir diğer büyük düşünür İbn Rüşd’ünküyle karşılaştırmalı bir değerlendirmesini sunuyor.

Berat Açıl’ın “Bir Tür mü Tarz mı? Klasik Türk Edebiyatında Alegori” başlıklı makalede alegorinin bir tür mü yoksa bir tarz mı olduğu tartışması yapılıyor.

“İtikadi Konularda Haber-i Vâhidin Delil Olma Meselesi ve Kevserî’nin Konuya Bakışı” adlı, Mehmet Özşenel’in kaleme aldığı makale ise haber-i vâhidlerin itikadi konularda delil olması meselesini Kevserî’nin konu bağlamındaki görüşleri üzerinden ele alıyor.

Kitap değerlendirme bölümünde ise ilk yazı Hattatlara Yeni Armağan: Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin Efendi’nin Yeni Harflerle Basılan Tuhfe-i Hattâtîn Adlı Eseri Üzerine başlıklı kitaba yazdığı değerlendirmeyle Aziz Doğanay’a ait. Empire of Difference: The Ottomans in a Comperative Perspective kitabının değerlendirme yazısı Fikriye Karaman tarafından kaleme alındı. Ertuğrul Zengin ise War and State Formation in Syria, Cemal Pasha’s Governate during World War Ii 1947-17 başlıklı kitabın değerlendirmesini yaptı. Talha Çiçek’in kaleme aldığı son değerlendirme yazısı ise American Missionaries and the Middle East: Foundational Encounters adlı kitaba ait.

 

Sonraki sayımızda buluşmak ümidiyle,
 

Dîvân: Disiplinerarası Çalışmalar Dergisi.

Sunuş metninin devamı ve yazıların özetleri için bkz.

http://www.divandergisi.com

 

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.