Anadolu Kronikleri Okumaları Başladı

26 Aralık 2011 Pazartesi

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu yeni serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından Osmanlı öncesi Anadolu kroniklerini ele almayı planlıyoruz. Aralık 2011-Haziran 2012 okuma programımız aşağıdaki gibidir. Gün ve saatini aylık program duyurularımızdan takip edebilirsiniz.

 

 Bilim ve Sanat Vakfı

Türkiye Araştırmaları Merkezi

Tarih Okumaları: Anadolu Kronikleri (11-14. yy.)

Aralık 2011 – Haziran 2012 Okuma Programı

 

Aralık: Menakibü’l-Arifin

Arifi Ahmed Eflaki, Menakıbü'l-arifin, Tahsin Yazıcı (yay.), 2 cilt, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1976.

Ahmed Eflaki,Ariflerin Menkıbeleri, Tahsin Yazıcı (çev.), İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2006.

 Ocak: Danışmendnâme - Saltuknâme

Danişmendname, Necati Demir (haz.), Ankara: Akçağ Yayınları, 2004.

Ebü'l-Hayr-i Rumi, Saltukname; Fahir İz (haz.), yayınlayan Şinasi Tekin, Cambridge, Mass. : Harvard University, 1974.

Ebü'l-Hayr-i Rumi, Saltukname, Şükrü Haluk Akalın (haz.), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1990.

Şubat: Rahatu’s-Sudûr Ayetu’s-Sürûr & Tevarih-i Ali Selçuk

Muhammed b. Ali b. er- Râvendî, Râhatü’s-Sudûr ve Ayetü’s-Sürûr, Ahmet Ateş (çev.), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları,  1999

Yazıcızade Ali, Tevārih-i Āl-i Selçu, Abdullah Bakır (haz.), İstanbul: Çamlıca Basım Yayın, 2009.

Yazıcızade Ali, Tevārih-i Āl-i SelçuII, Sevim Yılmaz Önder (haz.), İstanbul, Bilgeoğuz Yayınları, 2009.

Mart: Selçukname

İbn Bîbî, El-Evâmirü’l-´Alâiyye fi’l-Umûri’l-´Alâiyye, Adnan Sadık Erzi (haz.), Ankara:TTK, 1956.

İbn Bibi,  el-Evamirü’l-ala’iye fi’l-umuri’l-ala’iye (Selçukname), c. 1-2; Mürsel Öztürk (çev.) Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları-1990

İbn Bibi, Selçukname, Mükrimin Halil Yinanç (çev.), Refet Yinanç, Ömer Özkan (haz.), İstanbul : Kitabevi, 2007

Nisan: Bezm ü Rezm

Aziz bin Erdeşir-i Esterâbâdî, Bezm ü Rezm, Kilisli Rifat (haz.), İstanbul: Evkaf Matbaası, 1928.

Aziz b. Erdeşir Esterâbâdî, Bezm u Rezm, Neşreden: M. Fuad Köprülü, İstanbul 1928

Aziz b. Erdeşir Esterabadi, Bezm-u rezm.; çev. Mürsel Öztürk, Ankara: Kültür Bk., 1990

Mayıs: Zafername

Nizameddin Şami, Zafername, Necati Lugal (çev.), Ankara: TTK Yayınları-1987

Haziran: Şikâri Tarihi

Şikârî, Karamanoğulları Tarihi, M. Mesud Koman (ed.), Konya: Yeni Kitab
Basımevi, 1946.

Şikari, Karamanname, Metin Sözen, Necdet Sakaoğlu (haz.).Karaman : Karaman Valiliği, Karaman Belediyesi, 2005.

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.