26. Öğrenci Sempozyumu

16 Mayıs 2015 Cumartesi

BSV  26. Öğrenci Sempozyumu


Bilim ve Sanat Vakfı'nın geleneksel hâle gelen öğrenci sempozyumlarının 26.cısı 16 Mayıs 2015 tarihinde Vakfın Vefa’daki merkezinde gerçekleşiyor. Farklı disiplinlerden 17 tebliğin sunulacağı sempozyum herkese açık.

 

Sempozyum

16 Mayıs 2015

Vefa Salonu

 

 

 

 

BİLİM VE SANAT VAKFI

26. ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

 

16 MAYIS 2015

 

 

AÇILIŞ KONUŞMASI 09.45-10.00

Ahmet Okumuş

 

 

I. OTURUM

10.00-11.00

İSLAM, EĞİTİM VE EKONOMİ

Oturum Başkanı: Abdurrahman Atçıl

 

M. Sena Hasdemir

Fıkıh Mezhebi: Kapsamlı Bir Tanımın İmkanı Üzerine

 

Sultan Yavuz

Enderun ve BİLSEM:

Üstün Zekalılar ve Özel Yetenekliler Eğitimine Dair Bir Karşılaştırma

 

Faik Çavuşoğlu

Antikapitalist Serbest Piyasa Söylemi Olarak İslam Ekonomisi

 

 

 

II. OTURUM

11:15-12:35

HAKİKAT, GİZEM VE KÖTÜLÜK

Oturum Başkanı:M. Cüneyt Kaya

 

Kifayet Karabaşoğlu

Antik Yunan Düşüncesinde Kötülüğün Yeri: Olympos ya da İnsan

 

Esra Toy

Fotoğraf ile Hakikate “Bakmak”

 

Zeynep Düzen

Gadamer’in “Önyargı” Anlayışına Göre Doğru Anlamanın İmkanı

 

Ümit Taştan

Saçmaya Karşı Ahlaki Bir Tavır Olarak Susmak:

Wittggenstein’da “Gizem”in Sessizliği

 

 

 

III. OTURUM

14.15-15.15

KENTSEL DÖNÜŞÜM, GÖÇ VE SOSYAL DEĞİŞİM

Oturum Başkanı:Alim Arlı

 

 Betül Görgülü Günaydın

Kentsel Dönüşümün Öncülü ve Ardılı Olarak Göç:

Zeytinburnu Sümer Mahallesi Örneği

 

 

Sümeyye Nur İmamoğlu

Daralan Alanlar Kısıtlanan Hayatlar:

Kadınların Gözünden Zeytinburnu Sümer Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi

 

Ayşe Kaya

Kentsel İmarın Mekânsal Dışlanma Boyutu:

Sulukule’de Kentsel Dönüşümün Sosyal Yapıya Etkileri

 

 

 

IV. OTURUM

15.30-16.50

EDEBİYAT, KADIN VE İMAJ

Oturum Başkanı:Berat Açıl

 

Bahar Yıldırım Sağlam

Kendine Dönüş Kulübü: Parçalanmış Bilincin Arketipleri Olarak Tyler ve Marla

 

Yasemin Yıldız

Oğuz Atay’ın Unutulan ve Beyaz Mantolu Adam Öykülerinde

Varoluşsal Bir Sorun Olarak Ölüm

 

Hilal Köse

Müslüman Kadın Öznenin İnşası:

 Kadın ve Aile İle Âla Dergileri Üzerinden Bir Mukayese

 

Hannan Bilir

Yokülke’de Yok Kadın: More’un Ütopya’sında Farklı Kadın Rolleri

 

 

V. OTURUM

17.05-18.05

CUMHURİYET, ULUS VE MEDENİYET

Oturum Başkanı:Yunus Uğur

 

Emirhan Özkan

1930-35 Yılları Arasında Türkiye’de “Medeniyet” ve “Avrupa” Algısı:

TBMM Zabıtları ve Dönemin Gazeteleri Üzerinden Bir Okuma

 

Rüstem Aykut

Halk Fırkası ve Cumhuriyetin Dönüm Noktası: Üçüncü Büyük Kurultay

 

Şeyma Özel

Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’nde Ulus-İnşasının İdeolojik Bir Aracı Olarak Arkeoloji

 

 

DEĞERLENDİRME

İshak Arslan

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.