TALİD 7. SAYI ÇIKTI: YENİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ I

12 Temmuz 2006 Çarşamba

YENİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ I
 
 
BU SAYIDA,

 • Medeniyet Tarihimizin En Girift Labirenti: Türk Edebiyatı Tarihi
  The Most Complicated Labyrinth of the History of Our Civilization: History of Turkish Literature
  NURİ SAĞLAM
  (Özet - Abstract) 9-23 s

 • Başlangıcından Cumhuriyete Kadar Ana Çizgileriyle Türk Hikâyesi
  The Main Trends of Turkish Story From its Beginning to the Republican Era
  AYŞE DEMİR
  (Özet - Abstract) 99-128 s

 • Türk Edebiyatında Hikâye Literatürü: Cumhuriyet Dönemi
  Stories in Turkish Literature: The Republican Era
  ALİM KAHRAMAN
  (Özet - Abstract) 129-141 s

 • Tanzimattan Cumhuriyete Türk Tiyatro Edebiyatı Literatürü
  Literature of the Turkish Theater From the Tanzimat to the Republican Era
  ŞAHİKA KARACA
  (Özet - Abstract) 143-173 s

 • Türkiye'de Çocuk Edebiyatı Çalışmaları
  A Review on The Children's Literature in Turkey
  ALEV SINAR
  (Özet - Abstract) 175-225 s

 • Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Teorisi Literatürü Üzerine Bir Deneme
  Modern Turkish Literature and the Literary Theory
  MUHARREM DAYANÇ
  (Özet - Abstract) 227-256 s

 • Tanzimattan Cumhuriyete Edebiyat Ders Kitapları
  Course Books on Literature from the Tanzimat to the Republican Era
  CELİLE EREN ARGIT
  (Özet - Abstract) 257-290 s

 • Osmanlı Devletinde Matbuat ve Neşriyat Yasakları Tarihine Medhal
  Introduction to Censors in the Ottoman Printing Press and Publications
  ALİ BİRİNCİ
  (Özet - Abstract) 291-349 s

 • Orhan Okay'la Türk Edebiyatı Tarihi Üzerine
  An Interview with Orhan Okay on the Turkish Literature
  ORHAN OKAY
  (Özet - Abstract) 351-359 s

 • Edebiyat Terimleri Kaynakçası Üzerine Bir Değerlendirme
  The Sources of the Literary Terms
  TURAN KARATAŞ
  (Özet - Abstract) 411-427 s

 • Değişen Değerler Karşısında Ahmet Hamdi Tanpınar
  Ahmet Hamdi Tanpınar: A Person Againts the Changing Values
  ABDULLAH UÇMAN
  (Özet - Abstract) 479-509 s

 • Dergiler Arasında: Dergâh, Hayat, Ma'lûmât ve Bilgi Mecmuaları
  Among Journals: Dergâh, Hayat, Malûmat ve Bilgi Journals
  ABDULLAH UÇMAN
  (Özet - Abstract) 519-532 s

 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
  Periodical of the Turkish Language and Literature of the Istanbul University
  İSMAİL KARACA
  (Özet - Abstract) 581-601 s

 • Türkiye Üniversitelerinde Yeni Türk Edebiyatı Alanında Yapılmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Konularına Göre Sınıflandırılmış Bibliyografyas
  Bibliography for the Classification of Masters and Ph. D Theses (Dissertations) in Turkish Universities Concerning Contemporary Turkish Literature
  BAHRİYE ÇERİ
  (Özet - Abstract) 603-704 s

 • Fransa'da Türk Edebiyatı Üzerine Yapılmış Tezler ve "La Présence française dans les débuts de la modernité littéraire turque" ["Modern Türk Edebiyatı'nın Başlangıcında Fransız Varlığı"] Adlı Doktora Tezi Üzerine
  A Bibliography of Theses Written on Turkish Literature in France and the Presentation of a Doctoral Thesis
  BANU ÖZTÜRK BAYRAMOĞLU
  (Özet - Abstract) 705-739 s

 • EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Ocak 2006-Mayıs 2006
  APPENDIX: Turkish Studies in the National and International Periodicals

  (Özet - Abstract) 741-765 s

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.