KAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Türkiye-Suriye İlişkilerinde Bir Dönüm Noktası Olarak Öcalan Krizi

Türkiye-Suriye İlişkilerinde Bir Dönüm Noktası Olarak Öcalan Krizi

Zahide Tuba Kor

Z.Tuba Kor'un Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Temmuz 2007'de savunduğu "Türkiye-Suriye İlişkilerinde Bir Dönüm Noktası Olarak Öcalan Krizi" başlıklı yüksek lisans tezini tartışacağız.

ARAŞTIRMA II SALONU
13.12.2007 18:30

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Reform: Eleştirel Bir Bakış

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Reform: Eleştirel Bir Bakış

Feyzullah Yılmaz

Soğuk Savaş döneminin en önemli kurumlarından olan ve yeni dönemde sürekli olarak reforma tabi tutulması gerektiği tartışılan Birleşmiş Milletler'deki reform çabalarını, bu konu ile ilgili olarak Linköping Üniversitesi'nde master tezini yazan Feyzullah Yılmaz ile tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8.11.2007 18:00

Türkiye'de Küreselleşme Tartışmaları ve Sonuçları

Türkiye'de Küreselleşme Tartışmaları ve Sonuçları

Bülent Şen

Bülent Şen'in İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladığı Türkiye'de Küreselleşme Tartışmaları ve Sonuçları" başlıklı doktora tezini tartışıyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
27.06.2007 00:00

Rusya'nın Medeniyetsel Kimlik İnşası Olarak Avrasyacılık

Rusya'nın Medeniyetsel Kimlik İnşası Olarak Avrasyacılık

Vügar İmanov

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktorasını yapan ve Alexander Dugin'in kitabını Rusçadan Türkçeye çeviren Vügar İmanov'un "Rusya'nın Medeniyetsel Kimlik İnşası Olarak Avrasyacılık" başlıklı tezini tartışacağız.

ARAŞTIRMA II SALONU
23.06.2007 18:00

Avrupa-Akdeniz Ortaklığının Türk Dış Ticaretine Etkileri ve Türk Dış Ticaretinin Bölgedeki Etkinliği

Avrupa-Akdeniz Ortaklığının Türk Dış Ticaretine Etkileri ve Türk Dış Ticaretinin Bölgedeki Etkinliği

Neslişah Tok

Neslişah Tok'un 2006 yılında İstanbul Üniversitesi'nde tamamladığı "Avrupa-Akdeniz Ortaklığının Türk Dış Ticaretine Etkileri ve Türk Dış Ticaretinin Bölgedeki Etkinliği" başlıklı yüksek lisans tezini tartışıyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
23.05.2007 00:00

Bir Direniş Hareketi Olarak HAMAS

Bir Direniş Hareketi Olarak HAMAS

Ersin Doyran

Ersin Doyran'ın Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 2006 yılında tamamladığı "Bir Direniş Hareketi Olarak HAMAS" adlı yüksek lisans tezini tartışıyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10.05.2007 00:00

 Kamusaldaki Müslüman Kadınlar: Yapısökümsel Bir Okuma

Kamusaldaki Müslüman Kadınlar: Yapısökümsel Bir Okuma

Ali Arvas

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktora çalışmalarına devam eden Ali Arvas'ın 2005 yılında Essex Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde tamamladığı "Muslim Women in Public Sphere: A Deconstructive Reading" (Kamusaldaki Müslüman Kadınlar: Yapısökümsel Bir Okuma) başlıklı yüksek lisans tezi tartışılacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
15.03.2007 18:30

Bir Hükümet Mentalitesi Olarak Türkiye'de Güvenlik

Bir Hükümet Mentalitesi Olarak Türkiye'de Güvenlik

Tuncay Kardaş

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Tuncay Kardaş'ın 2005 yılında University of Wales'de tamamladığı doktora tezi tartışılacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
22.02.2007 18:30

Kıbrıs Sorununun Ortaya Çıkışı 1945-1954

Kıbrıs Sorununun Ortaya Çıkışı 1945-1954

Barış Görgüç

Barış Görgüç'ün Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 2006 yılında tamamladığı yüksek lisans tezi tartışılacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8.02.2007 18:30

Tek Kutuplu Sistemde İttifak Oluşumları: 1 Mart Tezkeresi Çerçevesinde Türk-Amerikan İttifakı

Tek Kutuplu Sistemde İttifak Oluşumları: 1 Mart Tezkeresi Çerçevesinde Türk-Amerikan İttifakı

Hasan Basri Yalçın

Ocak ayı TEZAT toplantısı çerçevesinde, Hasan Basri Yalçın'ın 1 Mart tezkeresini referans noktası alarak, Türk-Amerikan İlişkilerinin günümüz tek kutuplu dünyasında nereye oturduğunu teorik bir çerçeve ile ele aldığı yüksek lisans tezini dinleyeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
15.01.2007 18:30

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.