MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

İstanbul'un Müzik Okulları: II. Meşrutiyet ve Şehrin Müzik Hayatındaki Değişimler

Onur Öner

17 Aralık 2022 Cumartesi 16:30 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

 

 

Müziği Kitaptan Dinlemek toplantı dizisinin son oturumu, aynı zamanda dizinin yürütücüsü olan Onur Öner'in (Dr.) sunumuyla hitama eriyor. Selman Benlioğlu'nun* (Dr.)  moderatörlüğünde ilerleyecek toplantıda Öner'in İstanbul'un Müzik Okulları: II. Meşrutiyet ve Şehrin Müzik Hayatındaki Değişimler** kitabını konuşacağız.

 

Tanıtımdan:

"Ondokuzuncu yüzyıl İstanbul’unun yerleşik şehir kültürü içerisinde müziğin konumu bugünkünden şüphesiz çok farklıydı. Müziğin sadâsı ev meclislerinde, kahvehanelerde, tekkelerde ve mesire yerlerinde duyulurdu. Bu meclislerde söyleyen ve dinleyen arasındaki sınırlar henüz yeterince belirgin değildi. Müzik, İstanbul’un şehir kültürünü oluşturan unsurlardan birisiydi ve bir meslekten ziyade toplumun geniş kesimlerince benimsenen amatör bir uğraştı.

II. Meşrutiyet’in etkisi şehrin müzik hayatında da hissedildi. İstanbul bürokrasisinin yeniden yapılanması sonucu kadro dışına çıkarılan musikişinas memurlar, şehrin ilk müzik okullarının kurucuları arasındaydılar. Müzik icracılığının ve eğitmenliğinin bir mesleğe dönüşmesinde müzik okulları önemli bir paya sahip olacaktı.

II. Meşrutiyet’in siyasi ve toplumsal sonuçlarına yönelik hayli zengin bir literatür olsa da, meseleyi şehrin müzik hayatına etkileri açısından değerlendiren çalışmalara sahip değiliz. Müzik okullarının sosyal tarihi üzerine eğilen bu kitap, söz konusu boşluğa yönelik bir farkındalık oluşturma gayretiyle kaleme alınmıştır"

 

*Medeniyet Üniversitesi

**Doğu Kitabevi

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.