TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

IV. Mehmed Dönemi’nde Topkapı Sarayı Haremi

IV. Mehmed Dönemi’nde Topkapı Sarayı Haremi

Murat Kocaaslan

Haziran ayı Tez-Makale Sunumları programında, Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Dr. Murat Kocaaslan'ı misafirimiz ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13.06.2011 18:00

Tarihi Yarımada ve civarında Tanzimat Dönemi İdari Yapıları

Tarihi Yarımada ve civarında Tanzimat Dönemi İdari Yapıları

Gözde Çelik

Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Gözde Çelik ile Tarihi Yarımada ve civarında Tanzimat Dönemi İdari Yapıları üzerine konuştuk.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
16.05.2011 18:00

Taşra Mekanı ve Siyasetin Silik Failleri (Trakya Örneği)

Taşra Mekanı ve Siyasetin Silik Failleri (Trakya Örneği)

Sezai Ozan Zeybek

Nisan ayı Tez-Makale Sunumları programında, Sezai Ozan Zeybek, The Open Üniversitesi’nde devam etmekte olduğu doktora tez çalışması çerçevesinde, Trakya’nın küçük bir ilçesinde yaptığı etnografik araştırmalarının bulgularını paylaşacak bizimle.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4.04.2011 18:00

İttihat ve Terakki’nin Azınlıklar Politikası

İttihat ve Terakki’nin Azınlıklar Politikası

Ahmet Efiloğlu

Mart ayı Tez-Makale Sunumları programında, İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde Ahmet Efiloğlu'nu misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.03.2011 18:00

Osmanlı Hakimiyetinde Revan (1724-1746)

Osmanlı Hakimiyetinde Revan (1724-1746)

Raif İvecan

Subat ayı Tez-Makale Sunumları programında, Raif İvecan ile, Marmara Üniversitesi’nde hazırladığı doktora tezi çerçevesinde, 18. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı hakimiyetindeki Revan üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.02.2011 18:00

Anadolu’da Kızılbaş Kimliğinin Kökenleri: Türkmenler (1447-1514)

Anadolu’da Kızılbaş Kimliğinin Kökenleri: Türkmenler (1447-1514)

Rıza Yıldırım

Ocak ayı Tez-Makale Sunumları programında, Rıza Yıldırım ile, Bilkent Üniversitesi’nde hazırladığı doktora tezi çerçevesinde, 15. Yüzyıl sonu-16. Yüzyıl başlarında Anadolu’daki Türkmenler üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
17.01.2011 17:30

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş Süreci ve Nüfus Mübadelesi

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş Süreci ve Nüfus Mübadelesi

Aslı Emine Comu

Aralık ayı Tez-Makale Sunumları programında, Aslı Emine Comu ile, Cambridge Üniversitesinde hazırladığı savunulmak üzere olan doktora tezi çerçevesinde, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş süreci ve bunun bir tezahürü olarak nüfus mübadelesi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13.12.2010 17:30

Umuda Yolculuk: Harput’tan New England’a İlk Türk Göçleri

Umuda Yolculuk: Harput’tan New England’a İlk Türk Göçleri

Işıl Acehan

Kasım ayı Tez-Makale Sunumları programında, Işıl Acehan ile, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, 19. Yüzyıl sonu-20 yüzyıl başlarında Osmanlı’dan Amerika’ya doğru oluşan göç ağları, bu göç ağlarını ortaya çıkartan siyasi, iktisadi ve sosyal nedenler ile göçün meydana çıkardığı kültürel etkileşim üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
29.11.2010 17:30

Bürokrasi ve Kanun: Kanuni’nin Koca Nişancısı Celalzade Mustafa Çelebi

Bürokrasi ve Kanun: Kanuni’nin Koca Nişancısı Celalzade Mustafa Çelebi

Mehmet Şakir Yılmaz

Ekim ayı Tez-Makale Sunumları programında, Mehmet Şakir Yılmaz ile, Bilkent Üniversitesinde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde Kanuni döneminde Osmanlı yönetiminin gelişimi ve bu gelişimin siyasi tasavvurundaki etkileri üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
25.10.2010 17:30

Osmanlı Sarayında İktidar ve Himaye Politikaları 1570-1610

Osmanlı Sarayında İktidar ve Himaye Politikaları 1570-1610

Günhan Börekçi

Eylül ayı Tez-Makale Sunumları programının ikincisinde, Günhan Börekçi ile, Ohio State Üniversitesinde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, 1570-1610 yılları arasında İstanbul’da, Osmanlı Sultanının Sarayındaki patronaj ilişkileri ve iktidar dinamiklerinin değişimi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
27.09.2010 18:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.