TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Siyasal Şiddet, Korku ve Acı: Türkiye’de Kürtlüğün İnşası

Siyasal Şiddet, Korku ve Acı: Türkiye’de Kürtlüğün İnşası

Ramazan Aras

Nisan ayı Tez-Makale Sunumlarının ikinci oturumunda Ramazan Aras'ı misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.04.2010 18:00

Bir Osmanlı Aliminin Algılanışı: Birgivi Mehmed Efendi (ö.981/1573)

Ahmet Kaylı

Nisan ayı Tez-Makale Sunumlarının birinci oturumunda Ahmet Kaylı’yı misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12.04.2010 18:00

Balkanlar’da Toplumsal ve Ekonomik Değişim: Drama Sancağı Örneği

Balkanlar’da Toplumsal ve Ekonomik Değişim: Drama Sancağı Örneği

İsmail Arslan

Mart ayı Tez-Makale Sunumlarının ikinci oturumunda İsmail Arslan'ı misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
29.03.2010 18:00

18. Yüzyıl Osmanlı Saray Haremi: Azat (Çırağ) Edilen Cariyeler

18. Yüzyıl Osmanlı Saray Haremi: Azat (Çırağ) Edilen Cariyeler

Betül İpşirli Argıt

Mart ayı Tez-Makale Sunumlarının birinci oturumunda Betül İpşirli Argıt’ı misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
15.03.2010 17:30

Napolyon’a Karşı Osmanlı ve Avrupa İttifakı (1798-1802)

Napolyon’a Karşı Osmanlı ve Avrupa İttifakı (1798-1802)

Kahraman Şakul

Şubat ayı Tez-Makale Sunumlarının ikinci oturumunda Kahraman Şakul'u misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
15.02.2010 18:00

Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler 1204-1404

Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler 1204-1404

Murat Keçiş

Subat ayında Tez-Makale programı çerçevesinde “Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler 1204-1404” başlıklı doktora teziyle Murat Keçiş'i misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8.02.2010 18:00

Arnavutluk Örneğinde Modern Osmanlı Tarihyazımı

Arnavutluk Örneğinde Modern Osmanlı Tarihyazımı

Bülent Bilmez

Ocak ayında Tez-Makale programı çerçevesinde “Arnavutluk’ta Osmanlı Tarihi Araştırmaları ve Tarihyazımında Modern Osmanlı” başlıklı makale ile Bülent Bilmez'i misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
18.01.2010 17:30

Alevi Kimliği'nin Yeniden Müzakeresi: Değerler, Duygular ve Geleceğe Dair Çekişen Görüşler

Alevi Kimliği'nin Yeniden Müzakeresi: Değerler, Duygular ve Geleceğe Dair Çekişen Görüşler

Talha Köse

Ocak ayında Tez-Makale programı çerçevesinde “Alevi Kimliği'nin Yeniden Müzakeresi: Değerler, Duygular ve Geleceğe Dair Çekişen Görüşler” başlıklı, 2009'da Amerika'da George Mason Üniversitesi'nde tamamladığı doktora tezi ile Talha Köse'yi misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
16.01.2010 17:30

Tarihi Coğrafya Açısından İstanbul’daki Gayrimüslimlerin Mekansal Dağılımı

Tarihi Coğrafya Açısından İstanbul’daki Gayrimüslimlerin Mekansal Dağılımı

Mehmet Kara

Ocak ayı Tez-Makale Sunumlarında ilk konuğumuz tarih boyunca İstanbul'da Gayrimüslim nüfusun mekansal dağılımı ve sosyo-kültürel özellikleri konulu yüksek lisans teziyle Mehmet Kara...

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11.01.2010 17:30

Kentsel Planlamada Yeni Temsil Biçimleri: İstanbul’un Ticari Mekanları

Kentsel Planlamada Yeni Temsil Biçimleri: İstanbul’un Ticari Mekanları

Gülsen Yılmaz

Aralık ayı tez sunumunda Gülsen Yılmaz'ı misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
19.12.2009 17:30

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.