MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Gazzâlî Tartışmaları-2: “Üç Mesele”-1: Âlemin Ezelîliği

Ömer Türker

26 Mart 2011 Cumartesi 17:30 Salon: ZEYREK SALONU

Gazzâlî Tartışmaları toplantı serisinin ikinci oturumu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nden (İSAM) Ömer Türker'in katılımıyla gerçekleştirildi. Oturumda, Gazzâlî'nin Tehâfüt'ü çerçevesinde, Gazzâlî'nin filozofları tekfir ettiği üç meselenin ilki olan "âlemin ezelîliği" meselesi ele alındı.

 

 

 

 

Gazzâlî TartışmalarıToplantı Dizisi

Gazzâlî, hiç şüphesiz, İslâm düşünce tarihinin en etkili isimlerinden birisidir. Eserleriyle kelâm, felsefe, tasavvuf ve fıkıh gibi ilmî disiplinlerin tarihinde bir dönüm noktasını teşkil ettiği gibi, İslâm toplumlarının dini algılayış ve yaşayışlarında da derin izler bırakmıştır.

Gazzâlî Tartışmaları, vefatının 900. yılı münasebetiyle Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen ve Gazzâlî’nin İslâm düşünce tarihindeki yerini ele almayı hedefleyen bir toplantı serisidir. Bu toplantılarda Gazzâlî’nin düşünce dünyasının bir veçhesi (fıkıh, kelâm, felsefe, tasavvuf ve siyaset vb.), eserlerinden seçilen metinler esas alınarak tartışılmaktadır. 

 

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).