MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Gazzâlî Tartışmaları-5: Gazzâlî ve Fıkıh/Usul-i Fıkıh

Yunus Apaydın

2 Temmuz 2011 Cumartesi 17:30 Salon: ZEYREK SALONU

 

Gazzâlî Tartışmaları toplantı serisinin beşinci oturumunda, Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Yunus Apaydın ile Gazzâlî ve fıkıh/usul-i fıkıh meselesi ele alındı. Tartışma, Gazzâlî'nin el-Mustasfâ adlı eseri esas alınarak gerçekleştirildi.

 

 

 

 

Gazzâlî TartışmalarıToplantı Dizisi

Gazzâlî, hiç şüphesiz, İslâm düşünce tarihinin en etkili isimlerinden birisidir. Eserleriyle kelâm, felsefe, tasavvuf ve fıkıh gibi ilmî disiplinlerin tarihinde bir dönüm noktasını teşkil ettiği gibi, İslâm toplumlarının dini algılayış ve yaşayışlarında da derin izler bırakmıştır.

Gazzâlî Tartışmaları, vefatının 900. yılı münasebetiyle Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen ve Gazzâlî’nin İslâm düşünce tarihindeki yerini ele almayı hedefleyen bir toplantı serisidir. Bu toplantılarda Gazzâlî’nin düşünce dünyasının bir veçhesi (fıkıh, kelâm, felsefe, tasavvuf ve siyaset vb.), eserlerinden seçilen metinler esas alınarak tartışılmaktadır. 

 

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).