MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Ney Switching since 1718

Ney Switching since 1718

Ali Tan

Organized by Center for Civilizational Studies and Center of Art Studies, seventh speaker for the series Turkish Music Talks is Ali Tan from Medeniyet University. Tan will make a presentation about the transformation of the methods of ney production in the context of his thesis. The conference will be conducted in Turkish.

ARAŞTIRMA II SALONU
4/30/2016 2:30 PM

Music in Ottoman Education System

Music in Ottoman Education System

Erhan Özden

Organized by Center for Civilizational Studies and Center of Art Studies, seventh speaker for the series Turkish Music Talks is Erhan Özden from Istanbul University. Özden will make a presentation about the transformation of Ottoman music education system in the context of his book. The conference will be conducted in Turkish.

MAM, SAM
ARAŞTIRMA II SALONU
3/26/2016 4:00 PM

Music in the Islamic Civilization

Music in the Islamic Civilization

Fazlı Arslan

Organized by Center for Civilizational Studies and Center of Art Studies, sixth speaker for the series Turkish Music Talks is Asist. Prof. Fazlı Arslan from Istanbul University. Arslan will make a presentation about the Islamic civilization's theoretical mucis heritage . The conference will be conducted in Turkish.

MAM, SAM
ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/30/2016 4:00 PM

From Musiki To Music: Ottoman Turkish Music Between Tradition and Modernity

From Musiki To Music: Ottoman Turkish Music Between Tradition and Modernity

Cem Behar

Organized by Center for Civilizational Studies and Center of Art Studies, fifth speaker for the series Turkish Music Talks is Prof. Cem Behar from Istanbul Sehir University. Behar will make a presentation about the transformation of Turkish music from Ottoman era to modern Turkey in the context of his book. The conference will be conducted in Turkish.

MAM, SAM
ZEYREK SALONU
12/26/2015 4:00 PM

Türk Müziğinin Bin Yıllık Mirası: Edvar Geleneği

Türk Müziğinin Bin Yıllık Mirası: Edvar Geleneği

Cenk Güray

Medeniyet Araştırmaları Merkezi ve Sanat Araştırmaları Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği Türk Müziği Konuşmaları üst başlıklı yeni toplantı dizisinin dördüncü programında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan Doç. Dr. Cenk Güray'ı misafir ediyoruz. Toplantıda Güray, Türk müzik teorisinin temelinde yatan edvar kavramı üzerine bir sunum gerçekleştirecek.

MAM, SAM
ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/28/2015 4:00 PM

Turkish Musiki/Music Revolution

Turkish Musiki/Music Revolution

Atilla Sağlam

Organized by Center for Civilizational Studies and Center of Art Studies, third speaker for the series Turkish Music Talks is Prof. Atilla Saglam from Uludag University. Saglam will make a presentation about the changes in Turkish music reform and transformation of the understanding of music in Turkey in the context of his recent book. The conference will be conducted in Turkish.

MAM, SAM
ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10/31/2015 5:00 PM

Sociology of Music Reform: Consistance and Change in Classical Turkish Music

Sociology of Music Reform: Consistance and Change in Classical Turkish Music

Onur Güneş Ayas

Organized by Center for Civilizational Studies and Center of Art Studies, second speaker for the series Turkish Music Talks is Onur Günes Ayas. Ayas will make a presentation about the changes in Turkish classical music tradition, its transformation in front of different political regimes in the context of his recent book, Sociology of Music Reform: Consistance and Change in Classical Turkish Music. The conference will be conducted in Turkish.

MAM, SAM
ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/30/2015 5:00 PM

İslam Kültür Tarihinde Mûsiki

İslam Kültür Tarihinde Mûsiki

Pehlül Düzenli

Medeniyet Araştırmaları Merkezi ve Sanat Araştırmaları Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği "Türk Müziği Konuşmaları" üst başlıklı yeni toplantı dizisinin ilk programında Pehlül Düzenli'yi misafir ediyoruz. Toplantıda Düzenli, "İslam Kültür Tarihinde Mûsiki" başlıklı bir konuşma yapacak.

MAM, SAM
ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4/25/2015 5:00 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).