• HOME PAGE
  • RESEARCH CENTERS
  • MAM
  • Beşir Fuat'ın Victor Hugo ve Voltaire Biyografilerinde Özne, Edebiyat Eleştirisi ve Yazınsal Uzlaşım

MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Beşir Fuat'ın Victor Hugo ve Voltaire Biyografilerinde Özne, Edebiyat Eleştirisi ve Yazınsal Uzlaşım

İsa İlkay Karabaşoğlu

Saturday, November 24, 2018 5:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

 

 

Medeniyet Araştırmaları Merkezi ve Türkiye Araştırmaları Merkezi ortaklığında düzenlenen Türkiye'de Biyografi toplantı dizisinin üçüncü oturumunda Beşir Fuat'ın Victor Hugo ve Voltaire biyografilerini inceleyen teziyle İsa İlkay Karabaşoğlu* konuk olacak. "Beşir Fuat'ın Victor Hugo ve Voltaire Biyografilerinde Özne, Edebiyat Eleştirisi ve Yazınsal Uzlaşım" başlıklı oturumda 19. yüzyıl Osmanlı entelektüel ortamının en ilginç simalarından Beşir Fuat'ın "gerçeklik" kavgası, Osmanlı edebiyat alanındaki romantizm-realizm tartışması, yazar personasının ortaya çıkışı, eğitsel ve klasik biyografiye karşı modern edebi biyografinin belirişi üzerine konuşulacak.

"Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılı, yaşayanları için çalkantılı, devrimsel ve baş döndürücü olduğu gibi bu dönemi çalışan araştırmacılar için de bir o kadar heyecanlı ve devrim niteliğinde dönüşümleri içeren bir asırdır. Bu durum yaşam-yazımı çalışmaları için de bir istisna değil. Bu dönemde tabakat, tezkire ve tercüme-i hal gibi türler yaşamını sürdürürken Ahmet Mithat, Beşir Fuat ve Fatma Aliye gibi yazarların yapıtlarıyla birlikte bugünkü süregelen biyografi kavramımıza benzer eserler de şekillenmeye başlamıştır. Bu eserler üzerindeki genelgeçer yargı “gelenekli türden sapmış ancak tam anlamıyla modernleşememiş biyografi örnekleri” olduklarıdır. Bu çalışma Beşir Fuat’ın Victor Hugo ve Voltaire biyografileri üzerinden bu hükmün zaaflarını göstermeye çalışır ve 19. yüzyıl Osmanlı biyografi yazımının geleneksel-modern, ilerici-gerici ve Batılı-Doğulu gibi iki boyutlu kalıplardan çok daha karmaşık yazınsal uzlaşımları olduğunu söyler. Beşir Fuat’ın biyografilerini ele alırken onları “Batılı” ve gelenekli türlerin yanı sıra, çağdaşları olan Türkçe biyografilerle de karşılaştırır. Bu eserleri hangisinin daha çok “Batılılaştığına” göre birbirine tartan yaklaşımın aksine onları yazarlarının daimonu, politik ajandalarının metne yansıması, biyografinin türsel dinamikleri, metinlerarası ilişkileri, söylem türleri, biyograf ve biyografi öznelerinin sosyal konumu gibi farklı parametrelerle ele alır."

 

Balıkesir’de doğdu. Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Şehir Üniversitesi’nde edebiyat ve siyaset bilimi öğrenimi gördü. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi’nde Türk edebiyatı alanında “Modern Türkçe Edebi Biyografi: Beşir Fuat’ın Victor Hugo ve Voltaire Biyografileri Hakkında Bir İnceleme” başlıklı teziyle tamamladı. Halen Boğaziçi Üniversitesi’ndeki doktora eğitimine devam etmekte ve Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nde çalışmaktadır.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).