MAM READING GROUPS

Marx Reading Group

22 October 2016

 

İki yüzüncü doğum gününe yaklaşan Karl Marx’ın, günümüzde halen ekonomi-politik tartışmalarda etkisini devam etmekte ve onu okuyup anlamak kaçınılmaz bir sorumluluk olarak durmaktadır. Bu anlayışla, Marx Okuma Grubu’nda Marksizm’in kurucu ismi Karl Marx’ın felsefe ve ekonomi-politik alanında kaleme aldığı temel metinlerin okunması ve Marksizm’in temel çerçevesinin çizildiği birincil literatürle katılımcıların karşılaşması hedeflenmektedir. Hegel, “genel olarak tanıdık olan (bekannt) bilinen (erkannt) değildir” demekteydi. Bu açıdan bu grup, Marx’a olan aşinalığımızı kritik ederek onun teorik sisteminin temel koordinatlarını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

Okuma grubu iki haftada bir toplanacak ve her toplantı haftasında önceden belirlenmiş metinler okunacaktır. Program boyunca aşağıda yer alan metinlerden seçilmiş bölümler üzerine konuşulacaktır

Karl Marx,Yahudi Sorunu, Sol Yayınları

Karl Marx, 1844 El Yazmaları, İletişim Yayınları

Karl Marx, Frederich Engels, Alman İdeolojisi & Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, Sol Yayınları

Karl Marx, Felsefenin Sefaleti, Sol Yayınları

Karl Marx, Frederich Engels, Komünist Parti Manifestosu, Sol Yayınları

Karl Marx, Fransa'da Sınıf Mücadelesi, Sol Yayınları

Karl Marx, Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i, İletişim Yayınları

Karl Marx, Ücret, Fiyat ve Kar, Sol Yayınları

Karl Marx, Grundrisse ve Ekonomik Politiğin Eleştirisine Katkı, Sol Yayınları

Karl Marx, Kapital Cilt 1. Ve Cilt 3 Yordam Yayınları 

 

Katılımcıların belirlenen okuma metinlerini okuyup, tartışmalara katılması beklenmektedir.

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız…

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).