MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Çölü Fethetmek: Hristiyan Asketizmi ve Manastırlar

Bilal Baş

Saturday, November 19, 2016 3:00 PM Salon: ARAŞTIRMA II SALONU

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Kasım aydındaki ikinci konuşmacısı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. Bilal Baş olacak. Toplantıda Baş, ilk Hristiyan keşişlerinin Mısır'da çöle çekilerek çileci pratikleri kurumsallaştırma yoluyla manastırları inşa etme sürecini anlatmanın yanında, manastırlarda tatbik edilen asketik yaşam biçiminin İncilden, Yahudi geleneğinden ve Helenistik mirastan nasıl beslendiğini tartışacak.

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).