TAM SEMINARS

Bizans Tarihine Giriş

Turhan Kaçar

Bu seminer MS 330-641 yılları arası Doğu Roma dünyasının temel problem alanlarına temas etmeyi amaçlamaktadır. Seminer Bizans coğrafyası ve Bizans tarihi çalışmalarının kaynakları üzerine bazı gözlemlerle başlayacaktır. Roma İmparatorluğu’nun Hıristiyanlaşması ve başkentin doğuya nakledilmesi, Erken Bizans döneminin batıda (Germenler ve Hunlar) ve doğuda (Sasaniler) karşı karşıya kaldığı siyasi problemler ve içeride karşılaştığı Ariusçuluk, Nestorius problemi, Kadıköy Konsili gibi dini tartışmalar üzerine gözlemlerle devam edecektir. Seminerin son bölümünde Iustinianus’tan (527-65) Heraclius’a (610-41) Bizans-Sasani savaşları, Müslümanların ortaya çıkışı ve ilk İslam fetihleri ele alınacaktır.

Okuma önerileri:

Prokopios, Bizans’ın Gizli Tarihi, (Çev. Orhan Duru), İstanbul, 2019. Brown, Peter, Geç Antikçağ Dünyası, İstanbul, 2017. Gregory, Timothy E., Bizans Tarihi, 5. Basım, İstanbul, 2019.  Kaçar, Turhan, “Priscus’u Nasıl Okumalıyız?” Toplumsal Tarih, Ekim 2017.  Kaçar, Turhan, “Geç Antikçağ Nedir?”, Geç Antik Çağ’da Lykos Vadisi ve Çevresi, (Ed.: Celal Şimşek & Turhan Kaçar), İstanbul, 2018, s. 3-11. Mitchell, Stephen, Geç Roma İmparatorluğu Tarihi, Ankara, 2016.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
Mavi Salon 10/12/2019 11:15 AM 1 Turhan Kaçar
Mavi Salon 10/19/2019 11:15 AM 1 Turhan Kaçar
Mavi Salon 10/26/2019 11:15 AM 1 Turhan Kaçar
Mavi Salon 11/2/2019 11:15 AM 1 Turhan Kaçar
Mavi Salon 11/9/2019 11:15 AM 1 Turhan Kaçar
Mavi Salon 11/16/2019 11:15 AM 1 Turhan Kaçar

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).