Havadis

Sözlü Tarih Projesinin Kapanış Toplantısı Yapıldı

Bilim ve Sanat Vakfı ile İstanbul Şehir Üniversitesi ortaklığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 1 Eylül 2015’te faaliyete başlayan Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekânsal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri (STA) projesinin kapanış toplantısı 31 Ağustos Çarşamba günü vakıf merkezinde gerçekleşti.

“Söz Uçmadan” sloganıyla harekete geçen projenin, muhtelif akademik ve sosyal çevrelerden katılımcıların bulunduğu kapanış toplantısında Türkiye Araştırmaları Merkezi koordinatörü Yunus Uğur, Sözlü Tarih proje koordinatörü Arzu Güldöşüren ve koordinatör yardımcısı Zeynep Altuntaş proje hakkında birer konuşma yaptılar.

Proje kapsamında 2700 sözlü tarih görüşmesinin yanı sıra sözlü tarihe dair 585 kitap, makale, tezin bulunduğu Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı www.sozlutarih.org.tr adresi üzerinden kullanıma açıldı. Çalışmalar neticesinde elde edilen yazılı, görsel ve işitsel materyallerden bir kütüphane oluşturuldu. Daha sonra yapılacak çalışmalara model oluşturmak üzere İstanbul’un mekânsal ve kültürel çeşitliliğini yansıtan 33 isimle sözlü tarih görüşmesi gerçekleştirildi. Böylelikle araştırmacılara; görüşme, görüntü, ses, kayıt ve depolama konularında yöntem ve süreç modeli sunuldu. Bu görüşmeler Youtube üzerinden Sözlü Tarih Tv üzerinden izlenebilmektedir.

Sinemaya Genç Adımlar Belgesel Film Atölyesi Sona Erdi

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında yürütülen Sinemaya Genç Adımlar Belgesel Film Atölyesi, BİSAV tarafından İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ortaklığı ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Marmara Medya Merkezi’nin teknik desteği ile yürütüldü. Temmuz’un ortasında başlayan ve Abdulgafur Şahin, Barış Saydam, Burçak Evren, Gökhan Yorgancıgil, Koray Sevindi, Murat Pay, Ömer Faruk Özcan, Peyami Çelikcan, Seçkin Yıldız, Sinan Sertel ve Yusuf Ziya Gökçek’in seminer verdiği atölyenin eğitim dönemi Eylül ayının başında sona erdi. Eylül ve Ekim aylarında ise proje kapsamında yapımı planlanan iki belgesel filmin çekimleri gerçekleştirildi. 18 Kasım 2016 tarihinde, projenin kapanış toplantısı Bilim ve Sanat Vakfı’ndaki Vefa Salonu’nda yapıldı. Toplantının sonunda atölye katılımcıları tarafından çekilen Ayastefanos ve Kaybolan Zamanın Hüznü: Şehzadebaşı Sinemaları isimli iki belgesel izlendi.

Mu’tezile Metodolojisi Çalıştayı Gerçekleştirildi

Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi 10-11 Aralık 2016 tarihlerinde bir çalıştay tertipledi: Mu’tezile Metodolojisi. Türkiye’nin muhtelif üniversitelerinden akademisyenlerin katıldığı çalıştayda iki günde 13 tebliğ sunuldu. Ayrıca yüze yakın akademisyen müzakereci olarak davet edildi. Yedi oturumdan oluşan programda Mu’tezile’nin metafizik anlayışından dil ve özgürlük hakkındaki görüşlerine kadar geniş bir tartışma yürütüldü. Çalıştay sonunda önemli bir tercüme faaliyetinin de müjdesi verildi: Mu’tezilî düşüncenin en mühim metinlerinden Kâdî Abdülcebbâr’ın 16 ciltlik el-Muğnî adlı eseri katılımcıların oluşturduğu bir komisyon tarafından Türkçeye kazandırılarak Klasik Yayınları’nca neşredilecek.

BİSAV Uluslararası Öğrenciler Akademisi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteğiyle Bilim ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Akademisi İhtisas Programı’nın (2016) ikinci dönemi 31 Aralık 2016 tarihinde nihayet buldu. Böylece ikinci dönemle birlikte Uluslararası Öğrenciler Akademisi de sona erdi. Klasik İslam Siyaset Felsefesi, Uluslararası İlişkilerde Kavramsal Tahliller, 20. ve 21. Yüzyıl Ortadoğu’su, Osmanlı Devleti ve Kurumları okuma gruplarının yer aldığı programa farklı ülkelerden Türkiye’de lisansüstü öğrenimi sürdüren 50 öğrenci katıldı.

Halil İnalcık Hoca’nın (1916-2016) Ardından

Osmanlı tarihçiliğinin en büyük isimlerinden birisi kabul edilen Halil İnalcık Hoca 25 Temmuz 2016’da kahir ekseriyeti araştırmalarla geçen 100 senelik ömrü geride bırakarak ahirete irtihal etti. Hoca önce Ankara’da (Doğramacızade Cami, 26 Temmuz 2016), sonrasında İstanbul Fatih Camii’nde (28 Temmuz 2016) kılınan cenaze namazının akabinde, Fatih Camii haziresinde Ali Emîrî Efendi’nin yanıbaşına defnedildi. Bilhassa klasik devir Osmanlı çalışmalarının hemen her alanında çok büyük eserler veren İnalcık Hoca’nın ardından Türkiye Araştırmaları Merkezi, hocayı anlamak/anlatmak gayesiyle iki program gerçekleştirdi. Bunlardan; TAM Sohbet serisinin 100. oturumuna tekabül eden 15 Ekim 2016 tarihli ve “Mehmet İpşirli Halil İnalcık’ı Anlatıyor” başlıklı programda hocanın mesai arkadaşı ve meslektaşlarından Mehmet İpşirli Hoca’nın İnalcık Hoca’ya dair tespit ve hatıraları dinlendi. 22 Ekim 2016’de düzenlenen “Halil İnalcık’ı Anma Paneli”nde ise doktora tezlerine nezaret ettiği talebelerinden Abdurrahman Atçıl, Nejdet Gök, Ertuğrul Ökten, Fatih Bayram ve Şakir Yılmaz’ın dilinden Halil İnalcık’la hatıralar, dinleyicilere aktarıldı. Her iki etkinliğin detaylarına ilerleyen sayfalarda ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Orhan Okay’ın Vefatı

Prof. Dr. Orhan Okay Hocamız, 13 Ocak Cuma günü ahirete göçtü. 86 yaşında kaybettiğimiz Orhan Okay, yetiştirdiği çok sayıdaki öğrencisi ve eserleriyle örnek bir  ilim erbabı ve son İstanbul beyefendilerinden biri olarak tanınmıştır. Değerli bir edebiyat tarihçisi olan Orhan Okay Hoca, akademik ve kültürel çalışmalarıyla çok sayıda ödüle lâyık görülmüştür. Orhan Okay’ın cenazesi, 14 Ocak Cumartesi günü öğle namazını müteakiben Fatih Camii’nden uğurlandı. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Vefatının 20. Yılında Bekir Sıdkı Sezgin Paneli

Bekir Sıdkı Sezgin’i vefatının 20. yıldönümü vesilesiyle anmak için Sanat Araştırmaları Merkezi tarafından 3 Aralık Cumartesi günü “Vefatının 20. Yılında Bekir Sıdkı Sezgin” başlıklı bir panel düzenlendi. Panelin oturum başkanlığını Celâleddin Çelik yaparken,  Dr. Savaş Ş. Barkçin, Dr. Timuçin Çevikoğlu ve Hakan Alvan konuşmacı olarak yer aldılar. Panelin devamında Bekir Sıdkı Sezgin’in oğlu Kudsi Sezgin ile İbrahim Suat Erbay’ın solistliğini yaptığı konserde sanatçının eserleri seslendirildi.

TALİD’in 21. Sayısı
“Türkiye’de İslami İlimler: Hadis” Yayınlandı

Türkiye’de İslami İlimler üzerine yapılan çalışmaların hâsılasını ortaya koymayı hedefleyen serimizin ikinci ayağında Hadis çalışmalarını konu edinen Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin (TALİD) “Türkiye’de İslami İlimler: Hadis” sayısı yayınlandı. Bu sayıda Memlûk, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Hadis araştırmaları, Dârülhadislerde Hadis Eğitimi, Hadis şerhleri, Hadis tarihi/usulü yazımı, Hadis araştırmaları ve oryantalizm, Şia üzerine Hadis araştırmaları, resmî tedvin çalışmaları, Kırk Hadisler, Buhârî neşirleri, Diyanet İslam Ansiklopedisi’nde Hadis ve Gerede Hadis meclisleri gibi konular üzerine literatür değerlendirme makaleleri ile kurum, kişi ve eser tanıtım yazılarını bulacaksınız. Bu sayının söyleşisi ise alanın duayen isimlerinden Prof. Dr. Raşit Küçük ile yapıldı. Raflarda yerini alan Tefsir ve Hadis sayılarının ardından serinin devamını, hâlihazırda çalışmaları sürdürülen ve yine Türkiye’de İslami İlimler üst başlığıyla yayınlanacak olan Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf başlıklı sayılar oluşturacak. 

Hayal Perdesi’nin 55. ve 56. Sayıları Çıktı

“Tim Burton’ın Tuhaf Çocukları” kapaklı 55. sayıda, filmografisi boyunca tuhaf ve hüzünlü çocuk kahramanlarına fantastik evrenler kuran Burton’ın sineması inceleniyor. Mavi Bisiklet üzerine yönetmen Ümit Köreken ile Albüm üzerine yönetmen Mehmet Can Mertoğlu ile yapılmış söyleşiler yer alıyor. Sinemada biz ve onlar ayrımına dair bir eleştirinin de yer aldığı derginin vizyon sayfalarında ise Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi, Rüya, Julieta ve Ben, Daniel Blake filmleri ele alınıyor.

Kaptan Fantastik’in kapağa taşındığı son sayının dosya konusu Amerikan sinemasında ve dizi filmlerinde İslamofobi. 11 Eylül sonrasında film ve dizilerde Müslüman karakterlerin arttığı gözlemlenirken söz konusu karakterlerin İslamofobik bir bakış açısıyla perdeye ve ekrana yansıdığı gözden kaçmıyor. Ortadoğu siyaseti ve Amerikan idaresi yeniden şekillenirken Washington’la yakın ilişki halindeki Hollywood ve televizyon endüstrisinin İslamofobik bakışındaki şiddetin ne hal alacağı merak ve endişe konusu. Portre’de Jim Jarmusch, Uzaktan Kumanda’da Black Mirror inceleniyor. Müzik Kutusu’nda Leonard Cohen, şarkılarının çalındığı filmlerle anılıyor.

29. Dönem Osmanlıca Seminerleri Tamamlandı

Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen seminerler matbu düzeyinde Osmanlıca 1 ve Osmanlıca 2, yazma düzeyinde ise Paleografya 1 ve Paleografya 2 sınıfları açılarak başlatılmıştı. Katılımcılardan büyük ilgi gören seminerler, haftanın belirli günlerinde Vefa’daki vakıf merkez binasında 17 Ekim 2016 - 6 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

2016 Türkiye Ekonomisi Paneli Yapıldı

Küresel Araştırmalar Merkezi’nin organize ettiği 2016 Türkiye Ekonomisi Değerlendirmesi paneli 17 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşti. Panelde, 2016 yılının ekonomik performansı çeşitli yönleriyle tartışıldı. Oturum başkanlığını Doç. Dr. Lokman Gündüz’ün yaptığı panelin konuşmacıları Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin, Prof. Dr. Ege Yazgan ve Mustafa Mente idi.

2016’da Türk Dış Politikası Paneli Gerçekleşti

Küresel Araştırmalar Merkezi’nin 24 Aralık 2016’da düzenlediği 2016’da Türk Dış Politikası panelinde, 2016 yılının küresel ve bölgesel gelişmeleri Türk dış politikası ekseninde tartışıldı. Oturum başkanlığını Doç. Dr. Mesut Özcan’ın yaptığı panelin konuşmacıları Yrd. Doç. Dr. Talha Köse, Dr. Bora Bayraktar ve Dr. Emre Gönen’di. 

Dağılışının 25. Yılında Post-Sovyet

12 Kasım 2016 tarihinde Küresel Araştırmalar Merkezi’nde 25. Yılında Post-Sovyet Coğrafya: Siyaset, Ekonomi, Kültür başlığıyla Sovyetler Birliği sonrasında bölge coğrafyasında yaşanan süreçleri konu alan bir panel düzenlendi. Oturum başkanlığını Yrd. Doç. Dr. İsmail Yaylacı’nın yaptığı panelin konuşmacıları Yrd. Doç. Dr. Vügar İmanbeyli, Doç. Dr. İlyas Kemaloğlu ve Dr. Sevinç Özcan Alkan oldu.

Türk Sinemasında Orta Sınıf Temsilleri Paneli Yapıldı

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi ve Küresel Araştırmalar Merkezi işbirliği ile 14 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen “Türk Sinemasında Orta Sınıf Temsilleri” başlıklı panelde BulantıKış UykusuRüzgarda Salınan Nilüfer  filmleri tartışıldı. İshak Arslan’ın moderatörlük yaptığı panelde Alim Arlı, Barış Saydam ve Hüseyin Etil’in sunumlarında sosyolojik, psikolojik ve tarihsel perspektiften yola çıkarak Türkiye’de orta sınıfın gelişimi ve bunun filmlerdeki yansıması ele alındı.

Rüya Filmi Gösterimi ve Yönetmen  Derviş Zaim ile Söyleşi

Sanat Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde 26 Kasım Cumartesi günü, Vefa’daki vakıf merkezinde Derviş Zaim’in yeni filmi Rüya’nın gösterimi yapıldı. Film gösteriminin ardından yönetmen Derviş Zaim ile film ve Türk Sineması hakkında bir söyleşi gerçekleştirildi. Programa katılımcıların ilgisi yoğun oldu.

Kademe Programı’nda Yeni Dönem (2016-17) Başladı

Bilim ve Sanat Vakfı bünyesinde yaklaşık otuz yıldır sürdürülen Kademe Programı, 2016-2017 dönemi eğitim faaliyetlerine başladı. Her yıl güz ve bahar dönemlerinde düzenlenen genel katılıma açık seminerlere devamlılık şartını sağlayıp, Kademe Sınavı’na girerek değerlendirme sürecini geçen katılımcılar için hazırlanan program yine yoğun bir içeriğe sahip. Düşünce Tarihi ve Dünya Tarihi başlıkları altında yürütülen Kademe Seminerleri, bu yıl Sanat Düşüncesine Giriş seminerleriyle yeni bir soluk kazandı. Çeşitli disiplinlerden beslenen katılımcıların antik dönemden bugüne değin insanlığın ‘düşünce serüveni’ni, önemli dönüm noktalarına odaklanarak değerlendirme fırsatı buldukları program, bugün sanatın, bu hikâyenin neresinde durduğunu anlama imkânı da sunuyor. Seminerlerde edebiyat, sinema ve görsel sanat alanlarından seçilen konular, sanat tarihi, felsefe, sosyoloji ve güncel tartışmalar ile birlikte ele alınıyor. 

2016 Güz Dönemi Seminerleri Tamamlandı

Vakfımızın geleneksel hâle gelen dönem seminerlerinin 54.’sünü geride bıraktık. İslami ilimlerden tarihe, sosyal bilimlerden beşeri bilimlere, sanattan felsefeye kadar birçok farklı disiplinden seminerler 15 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında altı hafta boyunca her Cumartesi Vefa’daki vakıf merkezimizde gerçekleşti. Seminerlerin sonunda 2017 yılında başlayacak olan Kademe Programı’nda yer almak isteyen adaylar için bir yazılı sınav yapıldı.

Vakfımızın Web Sitesi Yenilendi!

Bilim ve Sanat Vakfı’nın resmî internet sitesi (www.bisav.org.tr) yeni bir tasarımla 9 Aralık 2016 tarihinde kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Mobil uyumlu olarak tasarlanan yeni web sitemiz üzerinden, tüm faaliyetlerimizi ve duyurularımızı takip etmeye devam edebilirsiniz...

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).