Edebiyat ve Felsefenin Kavşağında Sinema

Mehmet Ulukütük

Değerlendirme: Ayşe Yılmaz

Sanat Araştırmaları Merkezi ve  Türk Sineması Araştırmaları Projesi işbirliği ile yürütülen EdebiyatSinema başlıklı program dizisinin üçüncü oturumunda Mehmet Ulukütük konuk edildi. Ulukütük, konuşmasına program başlığındaki kavşak kelimesinin etimolojisini anlatarak başladı. Kavşak kelimesi aslında bir trafik ve tıp terimidir. İç içe geçmiş damarların bağlantı noktası, yolların kesişim noktası anlamına gelir. Felsefe, edebiyat ve sinemanın böyle bir kesişim noktasına sahip olması, bu üçünün birlikte ele alınmasını gerektirir.

Konunun daha iyi anlaşılması için giriş mahiyetinde şu olay örnek teşkil edebilir: Turgut Cansever, 1995 yılında İsmail Kara, İhsan Fazlıoğlu ve Dücane Cündioğlu’nu evine davet eder. “Mimar Sinan’ın yaptığı eserler, birbirlerinden çok farklı. Acaba bu eserler yapılırken Osmanlı medreselerinde, gündelik hayatında, felsefe dünyasında neler konuşulup tartışılıyordu? Bu tartışmaların bu eserlerdeki yansımalarını nasıl izleyebiliriz?” mealinde bir soru sorar. Çok sonraları bu sorunun üzerine giden ve kafa yoran İhsan Fazlıoğlu, o dönemde hareket kuramı üzerine tartışmalar yapıldığını ve bu tartışmaların Mimar Sinan’ın eserlerinde bir farklılaşmaya neden olduğunu ortaya koyar.

Buradan hareketle, ilim, kültür veya sanat dünyasındaki herhangi bir disiplinin seviyesinin diğerininkini de belirlediği görülür. Edebiyat ve felsefe dünyasında ne konuşulup tartışılıyorsa sinemaya da o yansır. Hepsi birbiriyle iç içe bir bütünlük arz eder. Bu üç şekilde gruplanabilir:

1- Edebiyat ve felsefenin karşısında sinema: Bir karşıda olma durumu

2- Edebiyat ve felsefenin sinemayla karşılaşması: Bir karşılaşma durumu

3- Edebiyat ve felsefenin sinemayla karşılaştırılması: Bir karşılaştırılma durumu

Yazının tamamı için tıklayınız.

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).