Sunuş Bülten’den

Türkiye Tanzimattan bu yana bir yol arayışında. Savaşlar, dış saldırılar, iç buhranlarımız bu yol arayışlarının iyi veya kötü bir mecra bulmasına izin vermedi. İşte, 93 Harbi, Balkan Savaşları, Umum-i Harp, Sarıkamış Faciası ve İstiklâl Savaşı ve diğerleri tereddütlerimizi ve aceleciliğimizi artırdı. Zayıflığımız ve gücümüz de bu tecrübelerde saklı. Tereddütlerimiz kuşkucu bir histeriye, aceleciliğimiz iflah olmaz bir pragmatizme dönüştü. Bir toplum tahayyül edin ki, sürekli bu gelgitlerle yaşasın. Histeri ile karışık bu gelgitlerin olduğu bir zeminde “düşünce” kendine yol edinebilir mi? Üzerinde yürürken farkında olmadığımız ve fakat hoyratça harcadığımız “düşünce” yolunu nasıl bulacağız? Aradığımız şey aslında tam da önümüzde uzayıp gidiyor. Bir şey hem nasıl bu kadar ‘yakın’ hem de nasıl bu kadar ‘uzak’ olabiliyor? Kuşkularımız, korkularımız, saplantılarımız, mevzi kapma ihtiraslarımız bizi toplumca kaskatı kıldı. Tarih ve hafıza herhangi bir meziyeti olmayan, bize sadece korkularımızı hatırlatan iki ucubeye dönüştü. Bu isteri hâlinden kurtulmamız gerekiyor. Türkiye’nin ‘soluklanma’ya, ‘sayıklama’ ihtiyacı var.
 
Velev ki bu ‘soluklanmalar’ ve bu ‘sayıklamalar’ düşünceye bir çağrı olur.
 
58. sayıda buluşmak dileğiyle.

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).