Mecmua-Emperyalizm Karşıtı Bir İsim: Halil Hâlid Bey

Meryem Üke

Çağdaş Türk düşünce tarihi çalışmaları içinde neden Çerkeş Şeyhizâde Halil Hâlid Bey? Onunla aynı toprakları paylaşmış insanlara bu şahsiyeti tanıtmak ve “Batı karşısında nasıl bir İslâm ve Türkiye olmalı?” sorusuna yoğun şekilde cevap arandığı günümüzde, bundan bir asır önce Avrupa'da uzun yıllar kalmış ve çalışmalarda bulunmuş bir ilim ve fikir adamı açısından bu tartışmanın nasıl değerlendirildiğini görmek için.
Çalışmanın başında Halil Hâlid Beyin ailesi ve hayatı hakkında bilgi verilecektir. Sonrasında ise onun Batı hakkındaki düşünceleri Hilâl ve Salib Münazaası isimli eseri çerçevesinde tetkik edilmeye çalışılacaktır. Genel itibariyle biyografik bir çalışma olan bu araştırma ile unutulmuş bir ilim adamımız olan Halil Hâlid Beyi bir nebze olsun tanıtabilmek, milleti ve vatanı için bir ömür vermiş olan bir şahsa karşı ödenmiş ufak bir borç olarak görülür. 
 
(Makalenin tamamını okumak için "indir"e tıklayınız.)

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).