"Sarnıç" Sait Faik Abasıyanık

Wednesday, December 28, 2005

“Günümüzde, ne içinde masal dünyalarının yer aldığı köy kahvehaneleri, ne bu kahvehanelerde saz çalarak söylenen halk hikayeleri, ne de bir meddah maharetiyle hikaye anlatan hikaye-perdazlar kaldı. Ne ki kendine has diliyle, insanı hapsolduğu dar dünyasından çıkararak türlü yaşantıların kıyısına erdiren hikaye, mecrasında akmaya devam ediyor.
Sait Faik Abasıyanık 
 
Hikaye-perdaz bir hikaye dinletisi olmanın ve birlikte dinleti özelinde konuşabilmenin ötesinde bir işlevi haiz değil. Metnin zengin anlam katmanlarından bir ânı ‘duyar’, duyurur ve aynayı kendimize tutabilirsek ne âlâ; gerisi hikaye.”

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).