MAM READING GROUPS

Yemek, Göç ve Ötekilik

Büşra Eser

Saturday, April 29, 2023 Salon: KIRMIZI SALON

Bu okuma grubunda göçmenlerin geldikleri ülkelerde kurdukları yemek işletmelerinin ve yerli–olmayan [nonnative] yemeklerin ülke içindeki dolaşımı, ötekilerin yemek alışkanlıklarının anaakım popüler kültürde nasıl temsil edildiği kültürel çalışmalar, sosyoloji ve göç araştırmaları literatürleri içerisinde değerlendirilecektir.

Bu kapsamda göçmen yemeklerine gösterilen tepkilerin birleştirici yahut ayrıştırıcı gücü, yemek tüketimi ve ırkçılık ilişkisi, milli yemeklerin yanında göçmenlerin yemeklerinin nasıl karşılandığı, yemeğin sosyal uyum ve yerleşme [emplacement] sürecindeki rolü, yemek tüketimi ve yaşam tarzı arasındaki ilişkilere değinilecektir. Literatürdeki temel teorik okumalarla başlayacak okuma grubunda, her hafta bir ülke ve yemeği ele alan örnek olay incelemeleri okunacaktır.

Okuma grubuna katılmak isteyenlerin 22 Nisan 2023 Cumartesi akşamı saat 22.00'a kadar başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. 

 

BAŞVURU SÜRESİ DOLMUŞTUR. 

 

* Okuma grubu yüz yüze yapılacaktır. 

İLGİLİ OKUMA GRUPLARI

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).