MAM ROUNDTABLE MEETINGS

A Research on Benjamin's Concept of History as a Possibility of Poltical Praxis

A Research on Benjamin's Concept of History as a Possibility of Poltical Praxis

Emine Canlı

Centre for Civilizational Studies will host Dr. Emine Canli. Canli will deliver   a speech on "A Research on Benjamin's Concept of History as a Possibility of Poltical Praxis".  

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/12/2019 3:00 PM

Means of Livelihood in Ibn Haldun's Muqaddimah

Means of Livelihood in Ibn Haldun's Muqaddimah

Ozan Sağsöz

Kitabiyat series is going to host Ozan Sağsöz to discuss his recent book İbn Haldun'un Mukaddime'sinde Maişet Yolları in which he envelopes the means of livelihood.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/29/2018 3:00 PM

Modernite Eleştirisinden Beden-Zihin Problemine: Lukács'ın Görünmez Mirası

Modernite Eleştirisinden Beden-Zihin Problemine: Lukács'ın Görünmez Mirası

Ateş Uslu

Ateş Uslu (Doç. Dr.) ile ünlü Macar düşünür Georg Lukacs'ın "Varlığın Ontolojisi" kitabına odaklanarak filozofun sosyal bilimlerdeki mirasını tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/3/2018 3:30 PM

Historia: Antikçağda Araştırma Fikrinin Doğuşu

Historia: Antikçağda Araştırma Fikrinin Doğuşu

Eyüp Çoraklı

Araştırma fikrinin doğuşu tartışılıyor. Medeniyet Araştırmaları Merkezi Tezgahtakiler toplantı dizisi İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Eyüp Çoraklı'yı konuk ediyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/11/2017 3:00 PM

Overcoming Nihilism with Sufizm: Muhammed İkbal and his Philosophy

Overcoming Nihilism with Sufizm: Muhammed İkbal and his Philosophy

Feyzullah Yılmaz

This week we are going to listen Dr. Feyzullah Yılmaz, who completed his Ph.D in Sabancı University, Political Science Department. Arıcı will talk about Muhammed İkbal's philosophy, which can be evaluated as an attempt to overcome nihilism by means of the reformation of sufism

ARAŞTIRMA II SALONU
1/28/2017 1:00 PM

Doğumunun 125. Yılında Bir Dâhi: Şerif Muhiddin Targan /Modernleşme Sürecinde Bireyselleşme ve Virtüozite İlişkisi

Doğumunun 125. Yılında Bir Dâhi: Şerif Muhiddin Targan /Modernleşme Sürecinde Bireyselleşme ve Virtüozite İlişkisi

Bilen Işıktaş

Tezgahtakiler toplantı serisinde konuğumuz İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Bilen Işıktaş olacak. Işıktaş, Osmanlı müziğinde modernliğe geçişte yaşanan dönüşümleri Şerif Muhiddin Targan'ı merkeze alarak analiz edecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
1/21/2017 3:00 PM

Ethical and Political Thougth of Taşkoprizade

Ethical and Political Thougth of Taşkoprizade

Mustakim Arıcı

This week we are going to listen Mustakim Arıcı, Asist. Prof İstanbul University Divinity Faculty. Arıcı will talk about ethical thought of Taşkorizade, who can be seen as a culmination of Ottoman intellectual tradition, by considering his various books.

ARAŞTIRMA II SALONU
1/14/2017 4:00 PM

Bitmeyen Matem: Klasik Türk Edebiyatında Kerbela

Bitmeyen Matem: Klasik Türk Edebiyatında Kerbela

Müslüm Yılmaz

MAM Tezgahtakiler'de Aralık ayının ikinci oturumunda İ.Ü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nden Dr. Müslüm Yılmaz konuk olacak. Toplantıda Yılmaz'ın geçenlerde savunduğu "Klasik Türk Edebiyatında Kerbela Hadisesi" başlıklı doktora tezi tartışılacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/24/2016 3:00 PM

Conquering the Desert: Christian Asceticism and Monasteries

Conquering the Desert: Christian Asceticism and Monasteries

Bilal Baş

The second speaker of the Tezgahtakiler meeting series in November organized by the Civilization Research Center will be Dr. Bilal Baş.

ARAŞTIRMA II SALONU
11/19/2016 3:00 PM

From Fiqh to Law: An Outlook on The Transformation of Law Education in Ottoman

From Fiqh to Law: An Outlook on The Transformation of Law Education in Ottoman

Abdurrahman Nur

Organized by Center for Civilizational Studies, this month's second speaker for is Abdurrahman Nur. Nur, will make a presentation about the transfomation of law education during the modernization era in Ottoman Empire, in the context of his recently completed thesis The conference will be conducted in Turkish.

ARAŞTIRMA II SALONU
12/19/2015 4:00 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).