MAM ROUNDTABLE MEETINGS

İbn Haldun'un Mukaddime'sinde Maişet Yolları

Ozan Sağsöz

Saturday, December 29, 2018 3:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Kitâbiyat'ın bu ayki toplantısına Ozan Sağsöz'ü konuk olacak. Sağsöz ile Vakıfbank Kültür Yayınları'nın İnsan ve Toplum serisinin de ilk kitabı olan İbn Haldun'un Mukaddime'sinde Maişet Yolları'nı kitabını konuşacağız. 

Kitabın arka kapağından:

"Ozan Sağsöz bu çalışmasında İslam düşünce tarihinin önemli isimlerinden biri olan İbn Haldun'u ve onun klasik eseri Mukaddime'yi iktisadi düşünce tarihi perspektifinden değerlendiriyor. İbn Haldun’un içinde bulunduğu tarihyazımı geleneği hakkında bilgi verdikten sonra, onun bu gelenekle ilişkisinin ana hatlarını belirlemeye çalışıyor. Sağsöz, İbn Haldun’un tarih çalışmaları için meydana getirdiği umran biliminin metodolojik çerçevesini çiziyor ve Mukaddime'de tasvir edilen toplumsal hayatın iktisadi görünümlerini analitik bir düzlemde inceliyor. Mukaddime'de iş bölümü, geçim yolları ve insan ihtiyaçları gibi temel kavramları, İbn Haldun öncesi ve sonrası düşünce tarihi sürekliliğinde değerlendiriyor."

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).