MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Yirminci Yüzyıl Bilim Düşüncesinde Rastlantı Problemi

M. Ali Çalışkan

Saturday, December 3, 2011 6:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Aralık ayı programında Mehmet Ali Çalışkan'ı misafir ediyoruz. Toplantıda, Çalışkan, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi SBE Felsefe Bölümü'nde "Yirminci Yüzyıl Düşüncesinde Rastlantı Problemi" adıyla tamamladığı yüksek lisans çalışması çerçevesinde bir sunum yapacak.

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).