ROUNDTABLE MEETINGS

Kutbuddîn eş-Şîrâzî ve Tefsiri

Saturday, January 7, 2012 2:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Ocak ayı programında Resul Ertuğrul'u misafir ediyoruz. Toplantıda, Ertuğrul, 2011 yılında Ankara Üniversitesi SBE Temel İslâm Bilimleri (Tefsir) Anabilim Dalı'nda "Kutbuddîn eş-Şîrâzî ve Tefsiri" adıyla tamamladığı doktora çalışması çerçevesinde bir sunum yapacak. 

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).