SAM SEMINARS

Edebiyat Sosyolojisi

Yalçın Armağan

Edebi metnin üretim, dolaşım ve kabul süreçlerinin yanı sıra edebiyat alanının oluşumunu da inceleyen edebiyat sosyolojisi, metin merkezli yaklaşımların baskın konumu nedeniyle edebiyat eleştirisinin çeperinde kalmıştır. Edebiyat sosyolojisi; yazarın eğitimi ya da sınıfsal kökeni, yayıncının tercihleri, metinlerin dağıtım koşulları, kitapların satış rakamları, okurun beğenisi gibi doğrudan edebi metnin estetik yanıyla ilgili olmayan konuları ele aldığı için metni “kendi kendine yeterli bir bütün” kabul ederek estetik özerkliği önceleyen eleştirel yaklaşımların karşısında konumlanmıştır.

Estetik kıymetin ne olduğunu değil, nasıl belirlendiğini anlayabilmek için edebi metnin toplumsal boyutunu ayrıntılı biçimde incelemek gerekir. Metin merkezli yaklaşımın aksine edebiyat sosyolojisi, “edebiyat kültürü”nün metinlerden ibaret olmadığını görmeye imkân sağlar.         

Bu seminerde yazar-metin-yayıncı-okur arasındaki ilişkilere odaklanarak edebiyatın toplumsal boyutuyla ilgilenen edebiyat sosyolojisinde ortaya çıkan farklı yaklaşımlar incelenecektir. Dört haftalık seminerin ilk iki haftasında teorik meseleler tartışmaya açılacak, son iki haftasında ise Türkiye’deki yazar, yayıncı ve okur profilinin oluşumu, edebiyat alanının şekillenmesi ve edebi metinlerin kanonlaşma süreci ele alınacaktır.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ÇEVRİMİÇİ 10/20/2021 7:00 PM 1 Yalçın Armağan
ÇEVRİMİÇİ 10/27/2021 7:00 PM 1 Yalçın Armağan
ÇEVRİMİÇİ 11/3/2021 7:00 PM 1 Yalçın Armağan
ÇEVRİMİÇİ 11/10/2021 7:00 PM 1 Yalçın Armağan

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).