SEMINARS

Modernite ve Sosyal Teori I

Nurullah Ardıç

Modern sosyal teorinin bazı önemli konu ve teorisyenlerinin ele alınacağı iki dönemlik bu seminerde önce Sanayi Devrimi ve sonra Aydınlama düşüncesi sırasıyla Karl Marx, Emile Durkheim ve Max Weber’in yanı sıra yapısal işlevselcilik, neo-Marxizm ve sembolik etkileşimcilik konu edilecek, Pierre Bourdieu ve Michael Mann’in görüş ve kavramları tartışılacaktır. Seminer giriş mahiyetinde tasarlanmış olup katılımcılara bu alandaki temel bilgileri sunma hedefini taşımaktadır.

Bu yaklaşımların tarihsel bağlamları içinde tartışılacağı seminerin ilk döneminde klasikler (Marx, Durkheim ve Weber) üzerine odaklanılarak bu düşünürlerin 18. ve 19. yüzyıl Batı Avrupa’sının tarihsel bağlamında ortaya koyduğu fikirler ve bu fikirlerin günümüzde ne ifade ettiği anlaşılmaya çalışılacaktır.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
Vefa Salonu 10/13/2018 1:45 PM 1 Nurullah Ardıç
Vefa Salonu 10/20/2018 1:45 PM 1 Nurullah Ardıç Telafi Semineri 24 Kasım 2018 tarihinde saat 13:00'da Vefa Salonunda yapılmıştır.
Vefa Salonu 10/27/2018 1:45 PM 1 Nurullah Ardıç Telafi Semineri 24 Kasım 2018 tarihinde saat 14:00'da Vefa Salonunda yapılmıştır.
Vefa Salonu 11/3/2018 1:45 PM 1 Nurullah Ardıç
Vefa Salonu 11/10/2018 1:45 PM 1 Nurullah Ardıç
Vefa Salonu 11/17/2018 1:45 PM 1 Nurullah Ardıç

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).