SEMINARS

İslami İlimlerin Teşekkülü: Hadis, Fıkıh, Kelam

Halit Özkan, Özgür Kavak, Hayrettin Nebi Güdekli

İslam’ın geniş coğrafyalarda yaygınlaştığı ilk yüzyıllarda karşılaşılan dini, kültürel, iktisadi ve siyasi meydan okumalar daha sonra “İslami İlimler”olarak adlandırılan temel disiplinlerin doğuşunu hızlandırmış, kendilerine mahsus içerikler ve yöntemler geliştiren farklı disiplinler aracılığıyla teorik ve pratik meselelerin çözümlenmesi hedeflenmiştir. Bu çerçeve dahilinde İslami ilimlerin doğuşu ve oluşumuyla ilgili temel meselelere odaklanan seminerde sırasıyla hadis, fıkıh ve kelam ilmi ele alınacaktır.

· Muhtasar Hadis Tarihi: Hz. Peygamber ve Sahabe Dönemleri

· Muhtasar Hadis Tarihi: Tabiin veTebe-i Tabiin Dönemleri

· Fıkıh İlminin Teşekkülü

· Fıkıh İlminin Genel Özellikleri ve Fonksiyonu

· Kelam İlminin Teşekkülü

· Kelam Ekollerinin Kuruluşu

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ADNAN BÜYÜKDENİZ 3/9/2019 1:45 PM 1 Halit Özkan
ADNAN BÜYÜKDENİZ 3/16/2019 1:45 PM 1 Halit Özkan
ADNAN BÜYÜKDENİZ 3/23/2019 1:45 PM 1 Özgür Kavak
ADNAN BÜYÜKDENİZ 3/30/2019 1:45 PM 1 Özgür Kavak
ADNAN BÜYÜKDENİZ 4/6/2019 1:45 PM 1 Hayrettin Nebi Güdekli
ADNAN BÜYÜKDENİZ 4/13/2019 1:45 PM 1 Hayrettin Nebi Güdekli

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).