SEMINARS

Uluslararası Sistem ve İslam Dünyası

Berdal Aral

Bu seminer programında öncelikle Soğuk Savaş döneminde BM güvenlik sisteminin İslam dünyasında zuhur eden krizlere ilişkin tutumu masaya yatırılacaktır. Bu kapsamda Filistin sorunu ile Arap-İsrail savaşlarının yanı sıra, sözgelimi, İran-Irak Savaşı da ele alınacaktır. Ardından BM güvenlik sistemi ile İslam dünyası arasındaki sorunlu ilişki bu kez Soğuk Savaş sonrası döneme odaklanılarak tartışılacaktır. Bunun ardından uluslararası sistemin yine İslam dünyası özelinde kitle imha silahları konusundaki çarpık sayılabilecek tavır ve stratejileri değerlendirilecektir. Daha sonra mevcut uluslararası sistemin ayırıcı vasıflarından olan küreselleşme olgusu ile İslam dünyasının oldukça “sorunlu” sayılabilecek ilişkisine, daha özel olarak bu dünyanın kültür emperyalizmine ve küresel merkezlere daha kesif bir bağımlılık ilişkisine dair korkulara odaklanılacaktır. Bu seminerin son haftasında ise bir yandan insan hakları ve demokrasiye ilişkin hâkim küresel düzenin başlıca çarpıklıklarına dikkat çekilirken bir yandan da İslam dünyasının bu konulardaki başlıca zaafları ve bu zaafların törpülenmesine katkı sağlayabilecek müşterek girişimler konuşulacaktır.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ADNAN BÜYÜKDENİZ 3/9/2019 10:00 AM 2 Berdal Aral
ADNAN BÜYÜKDENİZ 3/16/2019 10:00 AM 2 Berdal Aral Telafi Semineri 30 Mart 2019 tarihinde saat 10:00'da Zeyrek salonunda yapılmıştır.
ADNAN BÜYÜKDENİZ 3/23/2019 10:00 AM 2 Berdal Aral

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).