SEMINARS

Klasik Türk ve Fars Edebiyatlarında Sebk-i Hindî

Turgay Şafak

16-18. yüzyıllarda İran, Osmanlı, Hindistan, Afganistan ve Orta Asya’da etkili olmuş bir şiir akımı olan Sebk-i Hindî İslam dünyasında özelikle Türk ve Fars edebiyatının etkili olduğu coğrafyada şairler tarafından benimsenmiştir. Ortaya çıkışı hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bu akımı temsil eden şairlerden bazıları İsfahan’da yaşamış olduğundan özellikle İranlı bazı araştırmacılar üslubun Sebk-i İsfahanî adıyla anılmasının gerektiğini iddia etmişlerdir. Fars edebiyatındaki en önemli temsilcileri Sâib-i Tebrizî, Örfî-yi Şirazî, Tâlib-i Âmulî, Şevket-i Buharî ve Bîdîl-i Dihlevî sayılabilir. Türk edebiyatında ise Fehîm-i Kadîm, Şehrî, İsmetî, Nâilî, Neşâtî ve Şeyh Gâlib bu tarzın en önemli isimleri olarak sıralanabilir. Bu seminerde Sebk-i Hindî üslubunun ortaya çıkışı ve belirgin özellikleri tartışıldıktan sonra hem Türk hem de Fars edebiyatından seçilen örneklerle daha yakından incelenecektir.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
Mavi Salon 3/9/2019 10:00 AM 1 Turgay Şafak
Mavi Salon 3/16/2019 10:00 AM 1 Turgay Şafak
Mavi Salon 3/23/2019 10:00 AM 1 Turgay Şafak
Mavi Salon 3/30/2019 10:00 AM 1 Turgay Şafak
Mavi Salon 4/6/2019 10:00 AM 1 Turgay Şafak
Mavi Salon 4/13/2019 10:00 AM 1 Turgay Şafak

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).