TAM ROUNDTABLE MEETINGS

The 18th Century Ottoman Imperial Harem

The 18th Century Ottoman Imperial Harem

Betül İpşirli Argıt

Mart ayı Tez-Makale Sunumlarının birinci oturumunda Betül İpşirli Argıt’ı misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/15/2010 5:30 PM

The Ottoman-European Alliance Against Napoleon

The Ottoman-European Alliance Against Napoleon

Kahraman Şakul

Şubat ayı Tez-Makale Sunumlarının ikinci oturumunda Kahraman Şakul'u misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2/15/2010 6:00 PM

The Trabzon Roman Empire and the Turks

The Trabzon Roman Empire and the Turks

Murat Keçiş

Subat ayında Tez-Makale programı çerçevesinde “Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler 1204-1404” başlıklı doktora teziyle Murat Keçiş'i misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2/8/2010 6:00 PM

The Modern Ottoman Historiography: The Case of Albania

The Modern Ottoman Historiography: The Case of Albania

Bülent Bilmez

Ocak ayında Tez-Makale programı çerçevesinde “Arnavutluk’ta Osmanlı Tarihi Araştırmaları ve Tarihyazımında Modern Osmanlı” başlıklı makale ile Bülent Bilmez'i misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/18/2010 5:30 PM

The Re-negotiation of the Alawi Identity

The Re-negotiation of the Alawi Identity

Talha Köse

Ocak ayında Tez-Makale programı çerçevesinde “Alevi Kimliği'nin Yeniden Müzakeresi: Değerler, Duygular ve Geleceğe Dair Çekişen Görüşler” başlıklı, 2009'da Amerika'da George Mason Üniversitesi'nde tamamladığı doktora tezi ile Talha Köse'yi misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/16/2010 5:30 PM

The Spatial Distribution of non-Muslims in Istanbul from the Perspective of Historical Geography

The Spatial Distribution of non-Muslims in Istanbul from the Perspective of Historical Geography

Mehmet Kara

Ocak ayı Tez-Makale Sunumlarında ilk konuğumuz tarih boyunca İstanbul'da Gayrimüslim nüfusun mekansal dağılımı ve sosyo-kültürel özellikleri konulu yüksek lisans teziyle Mehmet Kara...

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/11/2010 5:30 PM

New Forms of Representation in Urban Planning: Istanbul’s Commercial Sites

New Forms of Representation in Urban Planning: Istanbul’s Commercial Sites

Gülsen Yılmaz

Aralık ayı tez sunumunda Gülsen Yılmaz'ı misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/19/2009 5:30 PM

16th and 17th Century Ottoman Mindset and Architectural Thought

16th and 17th Century Ottoman Mindset and Architectural Thought

Halil İbrahim Düzenli

SAM ile ortaklaşa gerçekleştireceğimiz Kasım ayının ikinci tez sunumunda Halil İbrahim Düzenli'yi misafir edeceğiz. Düzenli, 2009'da bitirdiği doktora tezinde, 1614 yılında Ca‘fer Efendi'nin üstadı Sedefkâr Mehmed Ağa için yazdığı Risâle-i Mi‘mâriyye adlı eseri üzerinden 16. ve 17. yüzyıl Osmanlısında zihniyet ve mimarlık konusunu ele alıyor. Tez, Osmanlı mimarlık tarihyazımının pozitivist, rasyonalist ve oryantalist okumalarına eleştirel bir yaklaşım sunuyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/9/2009 5:30 PM

The Anatolian Tigers: Local Adaptation to Global Competition

The Anatolian Tigers: Local Adaptation to Global Competition

Emine Beyza Satoğlu

Kasım ayı tez-makale sunumlarında Emine Beyza Satoğlu ile Bogaziçi Universitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılab Tarihi Enstitüsünde tamamladığı tezi çerçevesinde 1980 sonrası ihracata dayalı büyümede aşama kaydeden Anadolu aslanları üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/2/2009 5:30 PM

The Russian Turks and the Second Constitutional Revolution in the Russian Press

The Russian Turks and the Second Constitutional Revolution in the Russian Press

İhsan Demirbaş

Ekim ayının ikinci tez sunumunda İhsan Demirbaş'la II. Meşrutiyet’in Rusya Türkleri (Tatar-Başkurt ve Kırım Tatarlar) ve Rus basınına etkileri üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10/12/2009 5:30 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).