TAM ROUNDTABLE MEETINGS

Anatolian Chronicles: History of Şikârî

Anatolian Chronicles: History of Şikârî

Fatih Bayram

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından XI.-XIV. yüzyıllar arası Anadolu kroniklerini ele alıyoruz. Bu minvalde yedinci programımızda Fatih Bayram ile Şikârî’nin, Karamannâme adlı eseri üzerine tartıştık.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6/23/2012 6:00 PM

Anatolian Chronicles: Zafername / Nizameddin Şami

Anatolian Chronicles: Zafername / Nizameddin Şami

Musa Şamil Yüksel

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından XI.-XIV. yüzyıllar arası Anadolu kroniklerini ele alıyoruz. Bu minvalde altıncı programımızda Musa Şamil Yüksel ile Nizameddin Şami’nin, Zafernâme adlı eseri üzerine konuştuk.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/28/2012 6:00 PM

Anatolian Chronicles: Bezm u Rezm / Aziz bin Erdeşir-i Esterâbâdî

Anatolian Chronicles: Bezm u Rezm / Aziz bin Erdeşir-i Esterâbâdî

Kadir Turgut

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu yeni serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından XI.-XIV. yüzyıllar arası Anadolu kroniklerini ele alıyoruz. Bu minvalde beşinci programımızda Kadir Turgut ile Aziz bin Erdeşir-i Esterâbâdî’nin, Bezm u Rezm adlı eseri üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4/30/2012 6:00 PM

Anatolian Chronicles: El-Evâmirü’l-´Alâiyye fi’l-Umûri’l-´Alâiyye

Anatolian Chronicles: El-Evâmirü’l-´Alâiyye fi’l-Umûri’l-´Alâiyye

Sara Nur Yıldız

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/26/2012 5:30 PM

Anatolian Chronicles: Rahatu’s-Sudûr Ayetu’s-Sürûr

Harun Yılmaz

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2/27/2012 6:00 PM

Anatolian Chronicles: Dânışmendnâme-Saltuknâme

Anatolian Chronicles: Dânışmendnâme-Saltuknâme

Turgay Şafak

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/30/2012 6:00 PM

Ahmed Eflakî (ed.), Mevlana Celaleddin Rumî's Menkıbes: Menakibu'l-Arifin

Fatih Bayram

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/26/2011 5:30 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).