TALİD 8. SAYI ÇIKTI: YENİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ II

1 Şubat 2007 Perşembe

YENİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ II
 
 
BU SAYIDA,
 • Abdülhalim Memduh'tan Ahmet Hamdi Tanpınar'a Edebiyat Tarihlerinde Yenileşmenin Sınırları
  The Limits to Renewal in the Histories of Literature from Abdülhalim Memduh to Ahmet Hamdi Tanpınar
  M. ORHAN OKAY
  (Özet - Abstract) 9-21 s

 • Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Türk Romanı
  The Turkish Novel: From Tanzimat to the Second Constitutional Era
  HÜLYA ARGUNŞAH
  (Özet - Abstract) 23-100 s

 • II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Türk Romanında Yeni Açılımlar
  New Openings in the Turkish Novel from the Second Constitutional Era to the Republican Era
  OSMAN GÜNDÜZ
  (Özet - Abstract) 101-164 s

 • Türk Edebiyatında Roman: Cumhuriyet Devri
  The Novel in Turkish Literature: The Republican Era
  FATİH ANDI
  (Özet - Abstract) 165-201 s

 • Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk Edebiyatında Eleştiri
  Criticism in Turkish Literature: from the Tanzimat to The Republican Era
  ALİM KAHRAMAN
  (Özet - Abstract) 245-258 s

 • Türk Edebiyatında Eleştiri: Cumhuriyet Devri
  Criticism in Turkish Literature: The Republican Period
  ŞECAATTİN TURAL
  (Özet - Abstract) 259-310 s

 • Türk Edebiyatında Deneme Literatürü
  A Bibliography of Essay in Turkish Literature
  YUNUS BALCI
  (Özet - Abstract) 311-330 s

 • Karşılaştırmalı Edebiyat: Tanım, Yöntem ve İncelemeler
  Comparative Literature: Definition, Theory and Researches
  EMEL KEFELİ
  (Özet - Abstract) 331-350 s

 • Osmanlı'da Tercüme Kavramı ve Tanzimat Dönemindeki Edebî Tercümelere Dair Çalışmalar
  The Works on the Ottoman Concept of Translation and on the Literary Translations during the Tanzimat Period
  HAŞİM KOÇ
  (Özet - Abstract) 351-381 s

 • Türkiye'de Edebiyat Sosyolojisi Çalışmaları
  Studies on the Sociology of Literature in Turkey
  SEZAİ COŞKUN
  (Özet - Abstract) 404-414 s

 • Abdullah Uçman'la Yeni Türk Edebiyatı Tarihinin Bazı Meseleleri Üzerine
  An Interview Abdullah Uçman on Modern Turkish Literature

  (Özet - Abstract) 479-496 s

 • Bir Edebiyat Disiplini Kurucusu: Mehmet Kaplan
  Mehmet Kaplan: A Founder of Literature as a Discipline
  M. ORHAN OKAY
  (Özet - Abstract) 497-505 s

 • Adnan Benk ve Türk Edebiyat Eleştirisi
  Adnan Benk and Turkish Literary Criticism
  NURİ AKSU
  (Özet - Abstract) 559-574 s

 • Türk Edebiyatında Tarihî Romanlar Üzerine Yapılmış Tezler
  Dissertations on the Historical Novels in Turkish Literature
  ZEKİ TAŞTAN
  (Özet - Abstract) 575-584 s

 • İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü
  The Institute of Turcology at Istanbul University
  MUSTAFA ÖZKAN
  (Özet - Abstract) 585-592 s

 • İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Mecmuası
  Journal of Turcology of Institute of Turcology Researches, Istanbul University
  FATİH TIĞLI
  (Özet - Abstract) 593-608 s

 • Türk Edebiyatı Tarihi, Talât Sait Halman (ed.)
  Türk Edebiyatı Tarihi, Talât Sait Halman (ed.), İstanbul: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006, 4 Cilt
  ÖMER LEKESİZ
  (Özet - Abstract) 629-633 s

 • EK Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları
  APPENDIX: Turkish Studies in the National and International Periodicals June 2006-October 2006

  (Özet - Abstract) 635-661 s

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).