MAM PANELLER

Türkiye’de Çağdaş Hadis Tartışmaları

Türkiye’de Çağdaş Hadis Tartışmaları

Türkiye’de Çağdaş Hadis Tartışmaları paneli Ahmet Yücel'in oturum başkanlığında Halit Özkan, Fatma Kızıl ve Fahrettin Yıldız'ın sunumlarıyla gerçekleşecek.

ZEYREK SALONU
25.11.2017 14:30

Şerif Mardin'i Anma Paneli

Şerif Mardin'i Anma Paneli

Eylül ayı içerisinde kaybettiğimiz Türkiye'nin değerli bilim adamı, sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Dr. Şerif Mardin'i anıyoruz.

ZEYREK SALONU
7.10.2017 15:00

Reşid Rıza İstanbul'da

Reşid Rıza İstanbul'da

Medeniyet Araştırmaları Merkezi 19. yüzyılın önemli İslam düşünürlerinden, modern İslam tartışmalarının şekillenmesinde etkili olmuş bir ismi, Reşid Rıza'yı tartışan bir panel düzenliyor. Program bütün katılımcılara açıktır.

ZEYREK SALONU
22.4.2017 13:30

Çağdaş Hukuk Düşüncesinde Hukuk Normunu Ne/Kim Belirler

Çağdaş Hukuk Düşüncesinde Hukuk Normunu Ne/Kim Belirler

Medeniyet Araştırmaları Merkezi 15 Nisan Cumartesi saat 15:00'da Zeyrek Salonunda çağdaş hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi teorileri bağlamında hukuk ve norm belirleme ilişkisini tartışan bir panel düzenleyecektir. Herkesin katılımına açıktır.

ZEYREK SALONU
15.4.2017 15:00

Turgut Cansever'in 7. Vefat Yıldönümü Münasebetiyle Bir Şehir Kurmak ve Yeni Bir Gündem İnşa Etmek

Turgut Cansever'in 7. Vefat Yıldönümü Münasebetiyle Bir Şehir Kurmak ve Yeni Bir Gündem İnşa Etmek

Turgut Cansever'in 7. Vefat Yıldönümü Münasebetiyle Bir Şehir Kurmak ve Yeni Bir Gündem İnşa Etmek

ZEYREK SALONU
20.2.2016 15:00

F. Razi Sonrası İlimler Tasnifi Literatürü Kapanış Paneli

F. Razi Sonrası İlimler Tasnifi Literatürü Kapanış Paneli

F. Razi Sonrası İlimler Tasnifi Literatürü Kapanış Paneli

ZEYREK SALONU
26.12.2015 13:00

Şia ve Hadis

Şia ve Hadis

Ülkemizde akademik olarak yeterince incelenmemiş konulardan biri olan Şia mezhebinin hadis anlayışını farklı açılardan ele alan ve yakın zamanlarda Klasik Yayınları'ndan basılmış olan Şia'nın Hadis Anlayışı Üzerine İncelemeler başlıklı derleme kitap çerçevesinde Şia'nın hadis kaynaklarını ve hadisin bu mezhep içindeki yerini konuşmak üzere Medeniyet Araştırmaları Merkezinde bir panel düzenlenmektedir. Mehmet Ali Büyükkara'nın başkanlık edeceği bu panelde, Şiiliğin temel fırkalarını, şia'nın hadis rivayeti yaklaşımları ve rivayet literatürü tartışmaya açılacaktır.

ZEYREK SALONU
18.4.2015 14:00

Medeniyetleri Karşılaştırmak: George Makdisi Örneği

Medeniyetleri Karşılaştırmak: George Makdisi Örneği

Medeniyetleri Karşılaştırmak: George Makdisi Örneği adlı panelde, Makdisi'nin Klasik Yayınları'ndan yayımlanan "İslam'ın Klasik Çağında Din-Hukuk-Eğitim" (2007) ve "İslam'ın Klasik Çağında ve Hristiyan Batı'da Beşeri Bilimler" (2009), "Ortaçağ'da Yüksek Öğretim"(2012) adlı çalışmaları çerçevesinde, onun medeniyetleri karşılaştırma yöntemi ve buna yöneltilen eleştiriler tartışılacaktır. .

ZEYREK SALONU
31.3.2012 18:00

Modern Döneme Geçişte İslamî İlimler Tasavvuru

Modern Döneme Geçişte İslamî İlimler Tasavvuru

Medeniyet Araştırmaları Merkezi 2006-2007 döneminde sosyal bilimler alanında öne çıkmış çağdaş düşünürlerin görüşlerini tanıtmak ve tartışmaya açmak hedefiyle gerçekleştirdiği “Çağdaş Kuramcılar” toplantı serisinin ardından 2007-2008 döneminde de 19. yüzyıldan başlayıp 20. yüzyılın ilk çeyreğine uzanan zaman diliminde, başta Osmanlı coğrafyası olmak üzere İslam dünyasının diğer bölgelerindeki âlim ve entelektüellerin İslamî ilimlere dair tasavvurlarını ele alan ve bu tasavvurların klasik dönemdeki yaklaşımdan farklılaştığı noktalara yoğunlaşan bir toplantı dizisi başlatıyor. Her ay bir ilim dalının (tefsir, fıkıh, kelam, hadis, felsefe/ahlak, tarih/siyaset) ele alınacağı toplantı serisinin ilk oturumu, 20 Ekim 2007 Cumartesi günü düzenlenecek bir panelle gerçekleştirilecektir. Dr. Mehmet Suat Mertoğlu tarafından yönetilecek olan panelde İrfan İnce, Özgür Kavak ve Prof. Dr. İsmail Kara, modernleşme tarihimizin çok fazla bilinmeyen bu yönüne ışık tutacaklar.

VEFA SALONU
27.10.2007 18:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.