MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Kitabın Serüveni ve Günümüz Kitap Yayıncılığı

Kitabın Serüveni ve Günümüz Kitap Yayıncılığı

Işıl Çobanlı Erdönmez

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Kasım ayındaki ilk konuşmacısı Işıl Çobanlı Erdönmez olacak. Erdönmez, Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalı'nda tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, sözlü kültürden dijital kültüre bilginin aktarımının aldığı farklı tarihsel biçimleri analiz ettikten sonra, günümüzde kitap yayıncılığın son halini politik sonuçlarıyla birlikte ele alacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8.11.2014 17:00

Toplumsal Hafıza ve Modernite

Toplumsal Hafıza ve Modernite

Faruk Karaarslan

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Haziran ayındaki ilk konuşmacısı Faruk Karaarslan olacak. Karaarslan, yakın zamanlarda Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, modernite kavramını toplumsal hafıza bağlamında ele alacak. Modernitenin unutturucu bir doğası olduğunu iddia ederek, modern toplumlarda siyasal müdahalelerle hafızanın ve unutuluşun nasıl gerçekleştiğini konu edinecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
14.06.2014 17:00

Sol ve Şiddet: 1970'lerde Türkiye'de Devrimci Şiddet

Sol ve Şiddet: 1970'lerde Türkiye'de Devrimci Şiddet

Hüseyin Etil

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Mayıs ayındaki üçüncü konuşmacısı Hüseyin Etil olacak. Etil, yakın zamanlarda İletişim yayınlarının derlediği Türkiye'de Siyasal Şiddetin Boyutları derlemesine yazdığı makalede, 1970'lerde Türkiye'de sol akımların devletle dinamik bir ilişki içerisinde nasıl devrimci şiddete meylettiklerini, 70'lerde Türkiye siyasal atmosferindeki devrimci şiddetin yükselmesine dair tarihsel sosyolojik bir analiz gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
17.05.2014 17:00

Kimlik Oyunu: Video Oyunları ve Siber-uzayın Kimlik Üzerindeki Etkileri

Kimlik Oyunu: Video Oyunları ve Siber-uzayın Kimlik Üzerindeki Etkileri

Umut Yener Kaya

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Nisan ayındaki ikinci konuşmacısı Umut Yener Kaya olacak. Kaya, yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde bilgisayar oyunları ve yeni medyanın kimlik inşası ve benlik sunumu üzerindeki etkilerini gündeme getirecek. Video oyunları üzerinden ben-idrakinin dinamik karakterine dair gözlemlerini post-hümanizm tartışmalarından Deleuze felsefesine entelektüel bir arkaplanla okuyacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
12.04.2014 17:00

Toplumla Yüzleşme: Yüz Nakli Üzerine Fenomenolojik Bir Çözümleme

Toplumla Yüzleşme: Yüz Nakli Üzerine Fenomenolojik Bir Çözümleme

Zülküf Kara

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Mart ayındaki ilk konuşmacısı Zülküf Kara olacak. Kara,yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde sadece başarılı bir tıbbi operasyon olarak görülen yüz nakli olgusunu, yüzün fenomenolojik ve sosyolojik anlamlarını göz önünde bulundurarak çözümlüyor. Ayrıca bedenin, benlik algısı ve toplumsallaşma üzerindeki kurucu rolünü öne çıkartarak, kartezyen felsefeyi fenomenolojik bir zaviyeden sorunsallaştırıyor. Tekniğin beden ve benlik algısı üzerinde doğrudan müdahalesi de Kara tarafından sunumunda tartışmaya açılacak konular arasında.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1.03.2014 17:00

Techne'nin Dönüşümü: Modern Bilimde Pratiğin Kurucu Etkisi

Techne'nin Dönüşümü: Modern Bilimde Pratiğin Kurucu Etkisi

Selami Çalışkan

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin Tezgahtakiler toplantı dizisinde Dr. Selami Çalışkanı "Techne'nin Dönüşümü: Modern Bilimde Pratiğin Kurucu Etkisi" başlıklı sunumuyla dinleyeceğiz. Çalışkan, tekniğin bilimsel faaliyet içindeki asli rolüne dikkat çekerek, tekniğin bilimsel bilgiye ulaşmada sadece bir araç değil, bilimin kurucu unsuru olduğunu iddia ettiği doktora tezi bağlamında bir sunuş gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6.07.2013 17:00

Oksidentalizm: İki Doğu İki Batı

Oksidentalizm: İki Doğu İki Batı

Abdullah Metin

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı dizisinin Haziran Ayındaki ilk konuğu Oksidentalizm: İki Doğu, İki Batı adlı eseriyle Abdullah Metin olacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1.06.2013 17:00

İlişkisel Sosyolojide Temel Yaklaşımlar

İlişkisel Sosyolojide Temel Yaklaşımlar

Emrah Göker

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı dizisinin Mayıs ayındaki son konuğu Emrah Göker olacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
25.05.2013 17:00

Carl Schmitt Düşüncesinde Realist Bir Özgürlük Fikrinin Araştırılması

Carl Schmitt Düşüncesinde Realist Bir Özgürlük Fikrinin Araştırılması

Ertan Kardeş

Tezgahtakiler toplantılarının Mayıs ayındaki ikinci konuğu Galatasaray Üniversitesinden Dr. M. Ertan Kardeş'i Carl Schmitt Düşüncesinde Realist Bir Özgürlük Fikrinin Araştırılması adlı sunumunu dinlemek üzere ağırlıyoruz. Kardeş, doktora tezi bağlamında Schmitt felsefesini farklı bir yorumla ele alıyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11.05.2013 17:00

Chicago Okulu & Pragmatik Sosyal Teoride İletişimin Keşfi

Chicago Okulu & Pragmatik Sosyal Teoride İletişimin Keşfi

Oya Morva

Tezgahtakiler toplantı dizisinin Nisan ayındaki ikinci konuğu olarak İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden Dr. Oya Morva'yı Chicago Okulu & Pragmatik Sosyal Teoride İletişimin Keşfi adlı kitabını konuşmak üzere ağırlıyoruz

ARAŞTIRMA II SALONU
13.04.2013 17:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.