SAM OKUMA GRUPLARI

Roman ve Hakikat Okuma Grubu

Roman ve Hakikat Okuma Grubu

Mustafa Özel

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi’nde Mustafa Özel’le “Roman ve Hakikat” okuma grubu başlıyor! Romanın hem bir edebi tür hem de bir bilgi söylemi olarak niteliği kısaca tartışıldıktan sonra, modernlik/kapitalizm bağlamında kararlaştırılan birtakım temalar ve o temalara dair muhtelif kitapların değerlendirileceği okuma grubuna sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecektir. Katılımcılardan yoğun okuma programına uyum ve düzenli katılım beklenmektedir.

22.10.2016 13:00

Shakespeare Okuma Grubu

Shakespeare Okuma Grubu

Nagihan Haliloğlu

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi’nde Shakespeare Okumaları başlıyor. Shakespeare’in eserlerinin yakın okumaya tabi tutulacağı okuma grubuna başvuru için son tarih 10 Ekim 2016 Pazartesi, saat 18.00.

15.10.2016 00:00

Klasik Edebiyat Okumaları I: Sâkî-nâmeler

Klasik Edebiyat Okumaları I: Sâkî-nâmeler

Kadir Turgut

Turgay Şafak ve Kadir Turgut'un koordinatörlüğündeki programda Arap edebiyatıyla başlayıp Fars ve Türk edebiyatları başta olmak üzere İslam toplumları ve kültürleri arasında gelişen edebiyatlarda ortaya konan eserler ve edebi türler ele alınacaktır. Program dizisinde belli bir konu ve edebi tür çerçevesi çizilerek okuma ve inceleme yapılacaktır.

ARAŞTIRMA I SALONU
28.11.2015 00:00

20. Yüzyılda Sanat ve Kuram

20. Yüzyılda Sanat ve Kuram

Nazım Hikmet Richard Dikbaş

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi bünyesinde Dr. Nicole Nur Kançal ve Dr. Ayşe Taşkent'in koordinatörlüğünde üç yıldır devam eden "İslam Sanatı ve Sanat Düşüncesi Araştırma Atölyesi: Tasvir Teorileri ve İslam Sanatı" başlıklı atölye, çalışmalarını İslam Sanatı üst başlığı altında söz konusu geleneğin görsel kültür ve deneyimini, disiplinler arası bir yaklaşımla ele alarak tasvir geleneğini felsefî, tarihî, sosyal, kültürel ve sanat tarihi çerçevesinde incelemeyi amaçlamakta, çalışmalarını bu yönde sürdürmektedir.2012 yılında da devam edecek olan atölye kapsamında Nazım Hikmet Richard Dikbaş'ın sunum yapacağı ve 8 hafta sürecek olan "20. Yüzyılda Sanat ve Kuram" başlıklı bir dizi düzenlenecektir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9.11.2012 18:00

Çocuk Edebiyatı Okuma Grubu: Fantastik Edebiyat

Çocuk Edebiyatı Okuma Grubu: Fantastik Edebiyat

Melike Erdem Günyüz

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi’nin çocuk edebiyatı alanındaki boşluğu dikkate alarak oluşturduğu ve Dr. Melike Erdem Günyüz’ün yönetiminde yaklaşık üç yıldır devam eden Çocuk Edebiyatı Okuma Grubu, Türkiye’de henüz aktif bir kimliğe kavuşamayan çocuk edebiyatı alanına ilgi duyanlara başlangıç için bir yol göstermeyi amaçlıyor.

3.11.2012 00:00

Edebiyat ve İktisat Okuma Grubu

Edebiyat ve İktisat Okuma Grubu

Mustafa Özel

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi’nin Mustafa Özel yönetiminde düzenlediği Edebiyat ve İktisat okuma grubu 10 Mart 2012 Cumartesi günü saat 12:00’de Şakir Kocabaş Salonu’nda başlıyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10.3.2012 00:00

Müslüman Kültürlerde Kadın: Din, Cinsiyet ve Kimlik Üzerine Anlatılar

Müslüman Kültürlerde Kadın: Din, Cinsiyet ve Kimlik Üzerine Anlatılar

Nagihan Haliloğlu

Din, cinsiyet ve kimlik farklı toplumlarda yaşayan ya da bu toplumlarda yetişmiş kadın yazarların sıkça ele aldığı temalardandır. Sanat Araştırmaları Merkezince Dr. Nagihan Haliloğlu idaresinde düzenlenen bu okuma grubu ile değişik Müslüman kültürlerde yetişmiş günümüz kadın yazarlarının bu temaları nasıl işlediğini incelemeyi hedeflemektedir. Okuyacağımız yazarlar anlatı dillerini eserlerinde Müslüman geleneği tamamen ya da kısmen redderek veya özümseyerek oluşturuyor. İncelemelerimizde yazarların benimsediği anlatıcı tiplemelerinin bu reddetme - özümseme yelpazesinin neresine düştüğünü tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.4.2011 00:00

Çocuk Edebiyatı Okuma Grubu

Çocuk Edebiyatı Okuma Grubu

Melike Erdem

Türkiye’de henüz aktif bir kimliğe kavuşamayan çocuk edebiyatı alanına ilgi duyanlara başlangıç için bir yol göstermek üzere bir okuma grubu programı düzenlenecektir.

23.2.2010 00:00

Roman Okuma Grubu II

Roman Okuma Grubu II

Neslihan Demirci, Rahime Demir

Sanat Araştırmaları Merkezi bünyesinde geçen yıl oluşturulan roman okuma grubu Ekim ayından itibaren faaliyetlerine devam edecek. Çalışma boyunca, seçilen örnekten yola çıkarak modern Türk romanının nasıl bir seyir izlediğinin incelenmesi amaçlanıyor. Çalışmanın diğer hedefleri de edebiyat eserinin hangi ipuçlarının izi sürülerek okunabileceğinin imkânlarını aramak ve yazarın “ne”yi anlattığından çok “nasıl” anlattığının peşine düşerek değerlendirilmesine örneklik teşkil etmek. Her toplantıda, belirlenen roman bağlamında kısa bir sunumun ardından öne çıkan hususlar katılımcılarla tartışılıyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
22.10.2008 00:00

Roman Okuma Grubu I

Roman Okuma Grubu I

Neslihan Demirci, Rahime Demir

Sanat Araştırmaları Merkezi bünyesinde bir roman okuma grubu oluşturulması plânlanıyor. Güz seminerleri bittikten sonra faaliyete başlayacak olan çalışma boyunca, seçilen örnekten yola çıkarak modern Türk romanının nasıl bir seyir izlediğinin incelenmesi amaçlanıyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3.1.2008 17:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.