MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 9: İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-aʻyân ve Şehrezûrî, Nüzhetü’l-ervâh ve ravzatü’l-efrah

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 9: İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-aʻyân ve Şehrezûrî, Nüzhetü’l-ervâh ve ravzatü’l-efrah

Eşref Altaş, Hümeyra Özturan

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü toplantı serisinin son oturumu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Hümeyra Özturan ve Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Yardımcı Doçent Doktor Eşref Altaş ile gerçekleştirilecek. Özturan, İbn Hallikân'ın, Vefeyâtü’l-aʻyân ve’l-felâsife eseri ve Altaş Şehrezûrî'nin, Nüzhetü’l-ervâh ve ravzatü’l-efrah adlı eserleri çerçevesinde sunum yapacaklar.

ARAŞTIRMA II SALONU
23.02.2013 15:00

Felsefî Açıdan Tabakat Literatürü 8  İbn Ebî Usaybi‘a, Uyûnu’l-enbâ fî tabakâti’l-etıbbâ

Felsefî Açıdan Tabakat Literatürü 8 İbn Ebî Usaybi‘a, Uyûnu’l-enbâ fî tabakâti’l-etıbbâ

Mustakim Arıcı

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü toplantı dizisinin sekizinci oturumunda Mustakim ARICI'yı misafir ediyoruz. Arıcı, İbn Ebî Usaybi‘a'nın Uyûnu’l-enbâ fî tabakâti’l-etıbbâ adlı eseri çerçevesinde bir sunum yapacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.01.2013 17:00

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 7: Kâdî Sâʻid, Tabakâtü’l-ümem & İbnü’l-Kıftî, İhbâru’l-ulemâ bi-ahbâri’l-hukemâ

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 7: Kâdî Sâʻid, Tabakâtü’l-ümem & İbnü’l-Kıftî, İhbâru’l-ulemâ bi-ahbâri’l-hukemâ

Emrullah Bulut, Kübra Şenel

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü toplantı dizisinin yedinci oturumunda Emrullah Bulut ve Kübra Şenel'i misafir ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
29.12.2012 17:30

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 6: Zahîruddîn el-Beyhakî, Tetimmetü sıvâni’l-hikme

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 6: Zahîruddîn el-Beyhakî, Tetimmetü sıvâni’l-hikme

Kübra Bilgin

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü toplantı dizisinin altıncı oturumunda Kübra Bilgin'i misafir ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1.12.2012 15:00

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 5: Şehristânî, el-Milel ve’n-nihal

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 5: Şehristânî, el-Milel ve’n-nihal

Ahmet Çapku

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü toplantı dizisinin beşinci oturumunda Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden Ahmet Çapku'yu misafir ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
20.10.2012 15:00

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 4: Ebû Hayyân et-Tevhîdî, el-İmtâ ve’l-müânese & el-Mukâbesât

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 4: Ebû Hayyân et-Tevhîdî, el-İmtâ ve’l-müânese & el-Mukâbesât

İbrahim Halil Üçer, M. Fatih Arslan

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü toplantı serisinin dördüncü oturumu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden İbrahim Halil Üçer ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden M. Fatih Arslan ile birlikte gerçekleştirilecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
29.09.2012 17:00

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 3: Ebû Süleymân es-Sicistânî, Sıvânu’l-hikme

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 3: Ebû Süleymân es-Sicistânî, Sıvânu’l-hikme

Semih Atiş

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü toplantı serisinin üçüncü oturumu Semih Atiş ile birlikte gerçekleştirilecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
22.09.2012 14:00

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 2: İbnü'n-Nedîm ve el-Fihrist'i

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 2: İbnü'n-Nedîm ve el-Fihrist'i

İbrahim Halil Üçer

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü toplantı serisinin ikinci oturumu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden İbrahim Halil Üçer ile birlikte gerçekleştirilecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.05.2012 15:30

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 1: İshâk b. Huneyn, Târîhu’l-etıbbâ ve’l-felâsife; İbn Cülcül, Tabakâtü’l-etıbbâ ve’l-hukemâ

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 1: İshâk b. Huneyn, Târîhu’l-etıbbâ ve’l-felâsife; İbn Cülcül, Tabakâtü’l-etıbbâ ve’l-hukemâ

M. Cüneyt Kaya

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü toplantı serisinin ilk oturumu, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden M. Cüneyt Kaya ile gerçekleştirilecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.04.2012 15:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.