MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Evrim ve Tasarım Arasında İnsan-Oluşu Anlamak

Evrim ve Tasarım Arasında İnsan-Oluşu Anlamak

Recep Alpyağıl

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Mart ayındaki üçüncü konuşmacısı Recep Alpyağıl olacak. Alpyağıl, yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde evrim tartışmasını gündeme getirecek. Özellikle İslam geleneği içerisindeki evrim meselesinin ele alınış biçimlerini, çağdaş felsefi ve teolojik tartışmalarda evrim düşüncesinin insan varoluşunu anlamlandırma kapasitesi ve sınırlılıklarına dair bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
15.03.2014 17:00

Kant Felsefesinde Estetik Yargının Epistemolojik Boyutları

Kant Felsefesinde Estetik Yargının Epistemolojik Boyutları

Emre Dağdaşoğlu

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Mart ayındaki ikinci konuşmacısı Emre Dağdaşoğlu olacak. Dağdaşoğlu, doktora tezine dayanarak Kantı Yargı Kritiği eseri çerçevesinde estetik yargıyı epistemolojik açından ele alacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8.03.2014 17:00

Toplumla Yüzleşme: Yüz Nakli Üzerine Fenomenolojik Bir Çözümleme

Toplumla Yüzleşme: Yüz Nakli Üzerine Fenomenolojik Bir Çözümleme

Zülküf Kara

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Mart ayındaki ilk konuşmacısı Zülküf Kara olacak. Kara,yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde sadece başarılı bir tıbbi operasyon olarak görülen yüz nakli olgusunu, yüzün fenomenolojik ve sosyolojik anlamlarını göz önünde bulundurarak çözümlüyor. Ayrıca bedenin, benlik algısı ve toplumsallaşma üzerindeki kurucu rolünü öne çıkartarak, kartezyen felsefeyi fenomenolojik bir zaviyeden sorunsallaştırıyor. Tekniğin beden ve benlik algısı üzerinde doğrudan müdahalesi de Kara tarafından sunumunda tartışmaya açılacak konular arasında.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1.03.2014 17:00

Akıl ve Ahlâk: Aristoteles ve Farâbi'de Ahlakın Kaynağı

Akıl ve Ahlâk: Aristoteles ve Farâbi'de Ahlakın Kaynağı

Hümeyra Özturan

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Şubat ayındaki ikinci konuşmacısı Hümeyra Özturan olacak. Özturan,Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında tamamladığı "Aristoteles ve Fârâbî'de ahlâkın kaynağı problemi" başlıklı tezi çerçevesinde, Aristoteles'in ahlakın kaynağı olarak gördüğü teorik ve pratik akıl teorisinin İslam filozofu Farâbi tarafından akıl ve vahiy harmonisi şeklinde nasıl temellendirdiğine dair bir sunum gerçekleştirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
15.02.2014 17:00

İran'da Yenilikçi Dini Düşünce Hareketi

İran'da Yenilikçi Dini Düşünce Hareketi

Asiye Tığlı

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Şubat ayındaki ilk konuşmacısı Asiye Tığlı olacak. Tığlı,doktora tezi çerçevesinde İran'da modern İslam düşüncesini ve Suruş, Şebüsteri gibi düşünürlerin Kur'anı ve İslami yorumlama biçimlerine dair bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1.02.2014 17:00

Tefsirde Hâşiye Geleneği ve Şeyhzâde'nin Beyzâvî Tefsiri Hâşiyesi

Tefsirde Hâşiye Geleneği ve Şeyhzâde'nin Beyzâvî Tefsiri Hâşiyesi

Şükrü Maden

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Ocak ayındaki ikinci konuşmacısı Şükrü Maden olacak. Maden,yakın zamanlarda tamamladığı doktora tezi çevçevesinde tefsirlere yazılan haşiyelerin İslami ilimler içerisindeki önemi ve özelde Şeyhzâdenin Beyzâvi Tefsiri üzerine yazdığı hâşiye örneği üzerinden tefsir ilminde haşiye geleneğine dair bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
18.01.2014 17:00

Deleuze - Guattari / Şizoanaliz   Yaratıcı Bir Fark ve Arzu Ontolojisi

Deleuze - Guattari / Şizoanaliz Yaratıcı Bir Fark ve Arzu Ontolojisi

Sinan Kılıç

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Ocak ayındaki ilk konuşmacısı Sinan Kılıç olacak. Kılıç,yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde Deleuze ve Guattari'nin temel kavramları, şizoanaliz yaklaşımları, ve fark felsefelerine dair bir sunum gerçekleştirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
4.01.2014 17:00

Hadis Edebiyatında Siyaset

Hadis Edebiyatında Siyaset

Abdullah Taha İmamoğlu

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Aralık ayındaki ilk konuşmacısı Abdullah Taha İmamoğl olacak. İmamoğlu,yakın zamanlarda İstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı'nda tamamladığı doktora tezi çevçevesinde hadis edebiyatında siyaset ve emirlik meselesinin ele alınışını Müslim üzerinden tartışacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
14.12.2013 17:00

Teolojik Dilin Husûsiyeti ve Ateist Argümanların Sınırı

Teolojik Dilin Husûsiyeti ve Ateist Argümanların Sınırı

Rahim Acar

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Kasım ayındaki ikinci konuğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü'nden Rahim Acar olacak. Acar,çağdaş ateist argümanların dili üzerine bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
23.11.2013 17:00

Gelenekselci Ekol ve İslam

Gelenekselci Ekol ve İslam

Nurullah Koltaş

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Kasım ayındaki ikinci konuğu Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Nurullah Koltaş olacak. Koltaş,yakın zamanlarda yayınlanan Gelenekselci Ekol ve İslam adlı eseri çevçevesinde Gelenekselci Ekol'ün temel fikirleri ve İslam düşüncesindeki yerine dair bir sunum gerçekleştirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
9.11.2013 18:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.