MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Akıl ve Ahlâk: Aristoteles ve Farâbi'de Ahlakın Kaynağı

Akıl ve Ahlâk: Aristoteles ve Farâbi'de Ahlakın Kaynağı

Hümeyra Özturan

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Şubat ayındaki ikinci konuşmacısı Hümeyra Özturan olacak. Özturan,Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında tamamladığı "Aristoteles ve Fârâbî'de ahlâkın kaynağı problemi" başlıklı tezi çerçevesinde, Aristoteles'in ahlakın kaynağı olarak gördüğü teorik ve pratik akıl teorisinin İslam filozofu Farâbi tarafından akıl ve vahiy harmonisi şeklinde nasıl temellendirdiğine dair bir sunum gerçekleştirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
15.02.2014 17:00

İran'da Yenilikçi Dini Düşünce Hareketi

İran'da Yenilikçi Dini Düşünce Hareketi

Asiye Tığlı

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Şubat ayındaki ilk konuşmacısı Asiye Tığlı olacak. Tığlı,doktora tezi çerçevesinde İran'da modern İslam düşüncesini ve Suruş, Şebüsteri gibi düşünürlerin Kur'anı ve İslami yorumlama biçimlerine dair bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1.02.2014 17:00

Tefsirde Hâşiye Geleneği ve Şeyhzâde'nin Beyzâvî Tefsiri Hâşiyesi

Tefsirde Hâşiye Geleneği ve Şeyhzâde'nin Beyzâvî Tefsiri Hâşiyesi

Şükrü Maden

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Ocak ayındaki ikinci konuşmacısı Şükrü Maden olacak. Maden,yakın zamanlarda tamamladığı doktora tezi çevçevesinde tefsirlere yazılan haşiyelerin İslami ilimler içerisindeki önemi ve özelde Şeyhzâdenin Beyzâvi Tefsiri üzerine yazdığı hâşiye örneği üzerinden tefsir ilminde haşiye geleneğine dair bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
18.01.2014 17:00

Deleuze - Guattari / Şizoanaliz   Yaratıcı Bir Fark ve Arzu Ontolojisi

Deleuze - Guattari / Şizoanaliz Yaratıcı Bir Fark ve Arzu Ontolojisi

Sinan Kılıç

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Ocak ayındaki ilk konuşmacısı Sinan Kılıç olacak. Kılıç,yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde Deleuze ve Guattari'nin temel kavramları, şizoanaliz yaklaşımları, ve fark felsefelerine dair bir sunum gerçekleştirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
4.01.2014 17:00

Hadis Edebiyatında Siyaset

Hadis Edebiyatında Siyaset

Abdullah Taha İmamoğlu

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Aralık ayındaki ilk konuşmacısı Abdullah Taha İmamoğl olacak. İmamoğlu,yakın zamanlarda İstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı'nda tamamladığı doktora tezi çevçevesinde hadis edebiyatında siyaset ve emirlik meselesinin ele alınışını Müslim üzerinden tartışacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
14.12.2013 17:00

Teolojik Dilin Husûsiyeti ve Ateist Argümanların Sınırı

Teolojik Dilin Husûsiyeti ve Ateist Argümanların Sınırı

Rahim Acar

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Kasım ayındaki ikinci konuğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü'nden Rahim Acar olacak. Acar,çağdaş ateist argümanların dili üzerine bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
23.11.2013 17:00

Gelenekselci Ekol ve İslam

Gelenekselci Ekol ve İslam

Nurullah Koltaş

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Kasım ayındaki ikinci konuğu Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Nurullah Koltaş olacak. Koltaş,yakın zamanlarda yayınlanan Gelenekselci Ekol ve İslam adlı eseri çevçevesinde Gelenekselci Ekol'ün temel fikirleri ve İslam düşüncesindeki yerine dair bir sunum gerçekleştirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
9.11.2013 18:00

Zayıf Râvîlere (Duafâ) Dair Literatürün Hadis Araştırmaları İçin Sunduğu İmkanlar

Zayıf Râvîlere (Duafâ) Dair Literatürün Hadis Araştırmaları İçin Sunduğu İmkanlar

Mustafa Macit Karagözoğlu

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Kasım ayındaki ilk konuğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı'ndan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Macit Karagözoğlu olacak. Karagözoğlu, zayıf raviler(duafâ) literatürü, gelişimini ve bunların hadis çalışmalarındaki yerini doktora tezi bağlamında sunacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2.11.2013 17:00

Okasyonalizmin İslami ve Kartezyen Kökleri

Okasyonalizmin İslami ve Kartezyen Kökleri

Nazif Muhtaroğlu

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin Tezgahtakiler programının Ekim ayındaki ilk konuğu Harvard Üniversitesi'nde araştırmacı olarak çalışan Nazif Muhtaroğlu olacak. Muhtaroğlu, Kentucky Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde tamamladığı İslamic and Cartesian Roots of Occasionalism adlı tezi çerçevesinde İslam kelamı ve Gazali metafiziği ile Kartezyen geleneğin okasyonalizm anlayışlarını tarihsel olarak mukayese ederek, okasyonalizmin geleneksel metafiziğin bir çok soruna nasıl çözüm üretebileceğini soruşturan bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5.10.2013 17:00

İbn Sînâ Sonrası Mantıkçılarda Kavram Mantığı: Kâtîbi ve Kutbuddin Râzî Örneği

İbn Sînâ Sonrası Mantıkçılarda Kavram Mantığı: Kâtîbi ve Kutbuddin Râzî Örneği

Mehmet Özturan

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin Tezgahtakiler programının Eylül ayında ikinci konuğu Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mantık Anabilim Dalından Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Özturan olacak. Özturan doktora tezi çerçevesinde Kâtîbi ve Kutbuddin Râzî örnekleri üzerinden klasik dönem mantıkçılarına dair bir sunum gerçekleştirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
21.09.2013 17:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.