MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Türkiye'de Yayıncılık Alanının Dönüşümü

Türkiye'de Yayıncılık Alanının Dönüşümü

Mehmet Erken

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Ekim aydındaki ikinci konuşmacısı Mehmet Erken olacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
15.10.2016 15:00

Sanat ve Felsefenin Ortak Kökeni: Platon Düşüncesinde Tekhne

Sanat ve Felsefenin Ortak Kökeni: Platon Düşüncesinde Tekhne

Oğuz Haşlakoğlu

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Ekim aydındaki ilk konuşmacısı İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu olacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
8.10.2016 15:00

Şeriat-Hakikat İlişkisi Sorunu Çerçevesinde Tasavvufun Teşekkülü

Şeriat-Hakikat İlişkisi Sorunu Çerçevesinde Tasavvufun Teşekkülü

Hacı Bayram Başer

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Eylül aydındaki konuşmacısı Yalova Üniversite'nden Yrd. Doç. Dr. Hacı Bayram Başer olacak. Toplantıda Başer, dini ilimlerin ve toplumsal düzenin formalizmine karşı tasavvufun eleştirel tavrının ortaya çıkardığı, şeriat-hakikat geriliminin zaman içerisinde nasıl bir hakikat-şeriat, zahir-batın hiyerarşisi içinde yeniden formüle edildiğini tartışan bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
24.09.2016 16:00

Televizyonda Şiddet Dili: Suriye Krizi, Lübnan ve Hizbullah

Televizyonda Şiddet Dili: Suriye Krizi, Lübnan ve Hizbullah

Yenal Göksun

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Mayıs aydındaki son konuşmacısı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Dr. Yenal Göksun olacak. Toplantıda Lübnan Hizbullah'ının yayın organı olan El-Menar televizyonu üzerinden Suriye krizi bağlamında şiddet söylemi incelenecektir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.05.2016 16:00

Egemen Üniversite: Amerika'da Yükseköğretim Sistemi ve Türkiye İçin Reform Önerileri

Egemen Üniversite: Amerika'da Yükseköğretim Sistemi ve Türkiye İçin Reform Önerileri

Bekir Gür

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Mayıs aydındaki ikinci konuşmacısı Yıldırım Beyazıt Üniversite'nden Yrd. Doç. Dr. Bekir S. Gür olacak. Toplantıda yakın zamanlarda Amerikan eğitim sistemi üzerine yapılmış bir araştırmanın sonuçları bağlamında Türkiye eğitim sistemi üzerine konuşulacaktır.

ARAŞTIRMA II SALONU
21.05.2016 16:00

Darülfünun Felsefe Hocası Olarak Babanzade Ahmed Naim

Darülfünun Felsefe Hocası Olarak Babanzade Ahmed Naim

M. Cüneyt Kaya, Cahid Şenel

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Mayıs aydındaki konuşmacıları İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden Doç Dr. Cüneyt Kaya ve Yrd. Doç. Dr. Cahid Şenel olacak. Toplantıda Ahmed Naim'in çalışmalarının Felsefe Makaleleri ve Felsefe Dersleri başlıklarıyla derlendiği kitaplar ışığında, 1900'lü yıllarda Darülfünun Felsefe Bölümü hocası olan Babanzade Ahmed Naim'in makaleleri, ders notları, çevirileri ile Türkiyede felsefeye yaptığı katkı üzerine konuşulacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
7.05.2016 16:00

Ali Kuşçu'nun İlahiyat Anlayışı

Ali Kuşçu'nun İlahiyat Anlayışı

M. Fatih Soysal

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Nisan aydındaki ilk konuğu Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Fatih Soysal olacak. Soysal, daha çok pozitif bilimlere dair yaptığı çalışmaları ile tanınan Ali Kuşçu'nun kelam konularını ele aldığı Şerhu Tecrîdi'l-Kelâm eserinde en önemli bahis olan ilahiyat bahsini ele alışını, ilahiyat konusu üzerinden Ali Kuşçu'nun ehli sünnet kelamı ile girdiği eleştirel diyaloğu gündeme getirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
9.04.2016 16:00

Din Felsefesi Açısından İlahi Mükemmellik

Münteha Beki

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Mart aydındaki ikinci konuğu Dr. Münteha Beki olacak. Beki, Ankara Üniversitesi Din Felsefesi Anabilim Dalı'nda tamamladığı doktora tezi bağlamında, ontolojik kanıt argümanlarında kullanılan Tanrı'nın mükemmelliği fikri ile Tanrı'nın varlığı arasındaki ilişki sorununa dair bir sunum gerçekleştirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
12.03.2016 16:00

Kelâmın Tümel Bir Disiplin Olarak İnşası

Kelâmın Tümel Bir Disiplin Olarak İnşası

Hayrettin Nebi Güdekli

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Mart aydındaki ilk konuğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Ar. Gör. Hayrettin Nebi Güdekli olacak. Güdekli, sekizinci yüzyılda kelamın tek tek teolojik problemlere çözüm bulan bir çalışmadan sistematik bir disipline dönüşme sürecini inceledikten sonra sistematize olan kelamın ontoloji, epistemoloji, teoloji alanındaki argümanlarından bahsedecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
5.03.2016 16:00

Marksizm ve Felsefe: Karl Korsch Üzerinden Bir Okuma

Marksizm ve Felsefe: Karl Korsch Üzerinden Bir Okuma

Hasan Pekdemir

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Şubat aydındaki ilk konuğu Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden Ar. Gör. Hasan Pekdemir olacak. Pekdemir, Karl Koch üzerinden Marksizm ve Felsefe ilişkisine dair bir sunum yapacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
13.02.2016 16:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.