MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Adalet Dairesi Kavramı: Teşekkülü ve Temel Unsurları

Adalet Dairesi Kavramı: Teşekkülü ve Temel Unsurları

İlker Kömbe

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Kasım ayındaki üçüncü konuşmacısı İlker Kömbe olacak. Kömbe, Marmara Üniversitesi İslam Felsefesi Bilim Dalı'nda tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Sasanilerden başlayarak 16. yüzyıl sonlarında Kınalızade'nin Ahlak-ı Alai'sine kadar uzanan bir dönemde Ortaçağ İslam siyaset felsefesinin en önemli etiko-politik kavramlarından biri olan "adalet dairesinne dair bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
15.11.2014 17:00

Kitabın Serüveni ve Günümüz Kitap Yayıncılığı

Kitabın Serüveni ve Günümüz Kitap Yayıncılığı

Işıl Çobanlı Erdönmez

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Kasım ayındaki ilk konuşmacısı Işıl Çobanlı Erdönmez olacak. Erdönmez, Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalı'nda tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, sözlü kültürden dijital kültüre bilginin aktarımının aldığı farklı tarihsel biçimleri analiz ettikten sonra, günümüzde kitap yayıncılığın son halini politik sonuçlarıyla birlikte ele alacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8.11.2014 17:00

Toplumsal Hafıza ve Modernite

Toplumsal Hafıza ve Modernite

Faruk Karaarslan

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Haziran ayındaki ilk konuşmacısı Faruk Karaarslan olacak. Karaarslan, yakın zamanlarda Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, modernite kavramını toplumsal hafıza bağlamında ele alacak. Modernitenin unutturucu bir doğası olduğunu iddia ederek, modern toplumlarda siyasal müdahalelerle hafızanın ve unutuluşun nasıl gerçekleştiğini konu edinecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
14.06.2014 17:00

Sol ve Şiddet: 1970'lerde Türkiye'de Devrimci Şiddet

Sol ve Şiddet: 1970'lerde Türkiye'de Devrimci Şiddet

Hüseyin Etil

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Mayıs ayındaki üçüncü konuşmacısı Hüseyin Etil olacak. Etil, yakın zamanlarda İletişim yayınlarının derlediği Türkiye'de Siyasal Şiddetin Boyutları derlemesine yazdığı makalede, 1970'lerde Türkiye'de sol akımların devletle dinamik bir ilişki içerisinde nasıl devrimci şiddete meylettiklerini, 70'lerde Türkiye siyasal atmosferindeki devrimci şiddetin yükselmesine dair tarihsel sosyolojik bir analiz gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
17.05.2014 17:00

Ruhun Erdeme Uygun Etkinliği: Aristoteles'te Mutluluk

Ruhun Erdeme Uygun Etkinliği: Aristoteles'te Mutluluk

Sümeyye Sel Odabaş

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Mayıs ayındaki ikinci konuşmacısı Sümeyye Sel Odabaş olacak. Sümeyye Sel, yakın zamanlarda Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümünde tamamladığı master tezi çerçevesinde, Aristoteles'in mutluluk tanımını çözümlüyor. Aristoteles'in mutluluk kavramının üç temel unsuru olarak gördüğü; aktivite, ruh ve erdem kavramlarının birbirleri ile ilişki içerisinde mutluluk tanımını nasıl ürettiği üzerine bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10.05.2014 17:00

Tasavvufi Geleneğin Osmanlı Siyasi Düşüncesinde Tezahürü

Tasavvufi Geleneğin Osmanlı Siyasi Düşüncesinde Tezahürü

Özkan Öztürk

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Nisan ayındaki son konuşmacısı Özkan Öztürk olacak. Öztürk, yakın zamanlarda Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, sufi siyaset düşününcesinin kaynaklarına, epistemolojik ve metafizik referanslarına dair genel bir bilgilendirmeden sonra, sûfi siyaset düşüncesinin meselelerinin Osmanlı siyaset düşüncesi içerisindeki tezahürlerini gündeme getirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.04.2014 15:00

Matematik ve Metafizik

Matematik ve Metafizik

Ayhan Çitil

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Nisan ayındaki üçüncü konuşmacısı Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Ayhan Çitil olacak. Çitil, yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde öncelikle Kant'ta matematik nesnelerin ontolojik konumu inceledikten sonra, Kant felsefesi çevresinde gerçekleşen matematik nesnelerin ontolojisine dair analiz ve eleştirilerin sınırlılıklarını ortaya koyarak çağdaş matematik düşüncesinin nesne-merkezli bir matematik felsefesini geliştirmesi üzerine bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
19.04.2014 15:00

Kimlik Oyunu: Video Oyunları ve Siber-uzayın Kimlik Üzerindeki Etkileri

Kimlik Oyunu: Video Oyunları ve Siber-uzayın Kimlik Üzerindeki Etkileri

Umut Yener Kaya

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Nisan ayındaki ikinci konuşmacısı Umut Yener Kaya olacak. Kaya, yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde bilgisayar oyunları ve yeni medyanın kimlik inşası ve benlik sunumu üzerindeki etkilerini gündeme getirecek. Video oyunları üzerinden ben-idrakinin dinamik karakterine dair gözlemlerini post-hümanizm tartışmalarından Deleuze felsefesine entelektüel bir arkaplanla okuyacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
12.04.2014 17:00

Kelam-Felsefe İlişkisine Problem Odaklı Bir Yaklaşım

Kelam-Felsefe İlişkisine Problem Odaklı Bir Yaklaşım

Veysel Kaya

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Nisan ayındaki ilk konuşmacısı Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Araştırma Görevlisi Veysel Kaya olacak. Kaya, İslam düşüncesinin erken dönemlerinden itibaren kelam ve felsefenin birbiriyle olan ilişkisine belirlediği üç temel problem çerçevesinde ışık tutmaya çalışacak. Şu ana kadar dikkatlerden kaçan bazı klasik metinleri dinleyicilerin ilgisine sunacak olan Kaya, güncel araştırmalarda bir veri olarak kabul edilen “İbn Sînâ’nın kelâma etkisi”ni nasıl anlamamız gerektiğine dair de alternatif bir bakış açısı geliştirmeye çalışacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
5.04.2014 17:00

Varoluşçu Teoloji

Varoluşçu Teoloji

Latif Tokat

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Mart ayındaki dördüncü konuşmacısı Latif Tokat olacak. Tokat, yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde, Heidegger felsefesini takip ederek insanın varoluşsal sorunlarının teolojik korelasyonları üzerine bir sunum gerçekleştirecek

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
22.03.2014 17:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.