MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Nûrü’l-Beyân, Kur’ân-ı Kerîm Tefsîrinin Türkçe Tercemesi

Ömer Mahir Alper

Prof. Dr. Ömer Mahir Alper ile yayına hazırladığı Nûrü’l-Beyân'ı konuşacağız.

MAM, TAM
ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.03.2020 15:00

Dil, Söz ve Fesahat: Cürcânî'nin Sözdizim Teorisi

Dil, Söz ve Fesahat: Cürcânî'nin Sözdizim Teorisi

Taha Boyalık

29 Mayıs Üniversitesi öğretim görevlisi Taha Boyalık'ın Klasik Yayınları'ndan neşredilen Dil, Söz ve Fesahat adlı kitabı Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgahtakiler toplantı dizisinde tartışılacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13.05.2017 15:00

Nasiruddin Tusi'de Önermeler Mantığı

Nasiruddin Tusi'de Önermeler Mantığı

Harun Kuşlu

MAM Tezgahtakiler Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Harun Kuşlu'yu ağırlıyor. Toplantının odağını Kuşlu'nun Klasik Yayınları'nca neşredilen "Nasiruddin Tusi'de Önermeler Mantığı" kitabı oluşturacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4.03.2017 15:00

Şeriat-Hakikat İlişkisi Sorunu Çerçevesinde Tasavvufun Teşekkülü

Şeriat-Hakikat İlişkisi Sorunu Çerçevesinde Tasavvufun Teşekkülü

Hacı Bayram Başer

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Eylül aydındaki konuşmacısı Yalova Üniversite'nden Yrd. Doç. Dr. Hacı Bayram Başer olacak. Toplantıda Başer, dini ilimlerin ve toplumsal düzenin formalizmine karşı tasavvufun eleştirel tavrının ortaya çıkardığı, şeriat-hakikat geriliminin zaman içerisinde nasıl bir hakikat-şeriat, zahir-batın hiyerarşisi içinde yeniden formüle edildiğini tartışan bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
24.09.2016 16:00

Ali Kuşçu'nun İlahiyat Anlayışı

Ali Kuşçu'nun İlahiyat Anlayışı

M. Fatih Soysal

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Nisan aydındaki ilk konuğu Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Fatih Soysal olacak. Soysal, daha çok pozitif bilimlere dair yaptığı çalışmaları ile tanınan Ali Kuşçu'nun kelam konularını ele aldığı Şerhu Tecrîdi'l-Kelâm eserinde en önemli bahis olan ilahiyat bahsini ele alışını, ilahiyat konusu üzerinden Ali Kuşçu'nun ehli sünnet kelamı ile girdiği eleştirel diyaloğu gündeme getirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
9.04.2016 16:00

"Hâl"i Konuşmak: Herevî ve Sad Meydân'ı Üzerine

"Hâl"i Konuşmak: Herevî ve Sad Meydân'ı Üzerine

M. Nedim Tan

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği bu toplantıda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Nedim Tan konuğumuz olacak. Tan, doktora tezi çerçevesinde, 100 tasavvufi makamdan oluşan Sad Meydan adlı eseri çerçevesinde Hâce Abdullah Ensâri Herevî'nin "hal" anlayışı ve tasavvuf tarihindeki yeri üzerine konuşacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
14.11.2015 17:30

Memlüklerin Son Asrında Hadis

Memlüklerin Son Asrında Hadis

Halit Özkan

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Ocak ayındaki ikinci konuşmacısı Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden Doç. Dr. Halit Özkan olacak. Özkan yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde Memlükler dönemindeki hadis literatürüne dair bir sunum gerçekleştirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
24.01.2015 17:00

İbn Sina Felsefesinde Suret, Cevher ve Varlık

İbn Sina Felsefesinde Suret, Cevher ve Varlık

İbrahim Halil Üçer

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Ocak ayındaki ilk konuşmacısı Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü'den Ar. Gör. İbrahim Halil Üçer olacak. Üçer Sakarya Üniversitesi İslam Felsefesi Bilim Dalı'nda tamamladığı doktora tezi bağlamında İbn Sina'nın suret görüşünü; varlık, cevher, imkan kavramları bağlamında değerlendiren bir sunum gerçekleştirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
17.01.2015 17:00

Molla Sadra'da Niyetlilik

Molla Sadra'da Niyetlilik

Sümeyye Parıldar

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Aralık ayındaki ikinci konuşmacısı Sümeyye Parıldar olacak. Parıldar Exeter Üniversitesinde tamamladığı tezi çerçevesinde Molla Sadra felsefesinde niyetlilik (intentionality) anlayışına dair bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
20.12.2014 17:00

Ruzbehân Bakli Şirazi ve Tevhid Anlayışı

Ruzbehân Bakli Şirazi ve Tevhid Anlayışı

Paul Ballanfat

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Aralık ayındaki ilk konuşmacısı Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü'den Doç. Dr. Paul-Albert André Ballanfat olacak. Osmanlı ve İran tasavvuf kültürü alanında çalışan Ballanfat, İran tasavvuf kültürünün en önemli sufilerinden biri olan Ruzbehân Bakli Şirazi'nin düşünceleri ve tevhid anlayışına dair bir sunum gerçekleştirecek. Sunum dili Türkçedir.

ARAŞTIRMA II SALONU
13.12.2014 17:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.