YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Jesus Research: Ethical, Spiritual and Socio-Political Reflections

Ian H. Henderson

3 Eylül 2005 Cumartesi 18:30 Salon: YUVARLAK MASA SALONU

 
 
 
Batı düşüncesi tarihinde Hıristiyan Dini Geleneğine yöneltilen eleştirinin belki de en tipik ve en köklü örneklerinden birisi Aydınlanma döneminde başlayıp günümüze kadar gelen Tarihi İsa tartışmalarıdır. Bu bağlamda önceleri tamamiyle Hıristiyan Geleneğine karşı bir tutumun eseri olarak ortaya çıkan, Kilise Geleneğinin ve İncillerin sunduğu dogmatik İsa portresinin gerçekliğini tarih biliminin veri ve metodlarıyla irdelemek ve netice olarak alternatif bir İsa portresi oluşturmak amacıyla başlayan sözkonusu tartışma büyüyerek geçtiğimiz bir kaç asırdır içine her türden sesin katılması ile çok boyutlu bir disiplin olmaya doğru evrilmiş durumdadır. İsa hakkındaki tarihi kaynakların yok denecek kadar az olması genel olarak konu hakkında kesin tarihi sonuçların ortaya konulabilmesini imkansız hale getirmiş ve fakat Batı geleneğinde böylesi bir öneme sahip kişilik hakkındaki tartışma muhafazakar ve seküler her türlü düşünce ekolü adına önemini korumaya devam etmiştir. Tartışmanın somut neticeler koyması beklentisi yerini farklı metodolojilerin ve yorumların bir çarpışma alanı olmaya bırakmıştır.
 
Ian H. Henderson, Kanadanın en saygın üniversilerinden biri olan McGill Üniversitesinin Religious Studies Fakültesinde Yeni Ahit ve erken dönem Hıristiyanlık tarihi profesörü olarak görev yapmaktadır. Kendisi İznikte yapılan başka bir konferansa katılmak amacıyla Türkiyeye geldiğinde Vakfımızın da misafiri olarak bu konuda bir konferans vermeyi kabul etmiştir. Bu konferanstaki asıl amaç vakfımız üyeleri ile sayın Hendersonu entellektüel bir düzlemde tanıştırmak olup sözkonusu hedef iki tarafın da aktif ve heyecanlı iştirakinin de gösterdiği üzere gerçekleşmiştir. Henderson, yukarıda bahsedilen tartışmaya muhafazakar Protestan geleneğinin bir temsilcisi olarak katılmakta olup kendisi üniversitede uzun yıllardır Jesus of Nazareth adlı dersi okutmaktadır. Jesus, Law and the Rhetoric başlığıyla bir kitap olarak yayınlanan doktora tezi temelde tarihi İsa tartışmalarına bir katkı olarak okunabilecek şekilde Greko Roman retorik geleneğinin İsanın konuşmalarıyla olan irtibatını irdelemektedir. Hendersonun danışmanı tarihi İsa tartışmalarında başucu kitabı konumuna gelmiş olan The Historical Figure of Jesus adlı eserin yazarı E.P. Sandersdır. Her iki akademisyenin duruşları muhafazakar Protestan geleneği temsil etmekte ve İsanın yaşamını ve başlattığı dini hareketi Greko Roman kültür havzası içinde varlığını sürdürmeye çalışan ve buna karşı çok çeşitli reaksiyonlar veren gruplardan oluşan ikinci mabet dönemi Filistin Yahudi çevresi içinde anlamak gerektiğini savunmaktadır.
 
Konferans sırasında sayın Henderson tarihi İsa tartışmalarını genel düşünce tarihi bağlamında ve üç örnek düşünürün konu hakkındaki düşüncelerini aktarmak suretiyle sundu. Gerek Hendersonun adrenalin seviyesi yüksek sunuşu ve gerekse dinleyicilerin dikkatli ve fakat aynı zamanda sorgulayıcı katılımları konferansın oldukça zevkli hale gelmesini sağladı.   
 
Bize göre toplantının en önemli katkısı Kanadalı bir bilim adamının Türkiyenin entellektüel birikimi ve potansiyeli konusunda edinmiş olduğu ve kendisi tarafından sonradan da ifade edilen son derece olumlu kanaat olmuştur. Bunun nedeni ise asıl itibariyle Batı düşüncesini ilgilendiren böylesi özel bir alanda Türkiye gibi ayrı bir geleneğin temsilcisi bir ülkede böylesi ilgili, dinamik ve yüksek seviyeli bir dinleyici kitlesinin bulunmasıdır. Bu anlamda Bilim Sanat Vakfının duruşu ve yaptığı faaliyetlerin seviyesi ile ülkemizi en üst seviyede ve en mükemmel şekilde temsil ettiğini kıvançla ifade etmeliyiz.
                                                                                                                                                                                           Haluk Eren
 
 

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.