YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Osmanlı Öncesi Medreseler: Zengî ve Eyyûbî Dönemi Medrese Geleneği

Harun Yılmaz

11 Mayıs 2015 Pazartesi 17:30 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bu ayki Tez-Makale Sunumları programında Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı “Osmanlı Öncesi Medreseler: Zengî ve Eyyûbî Dönemi Medrese Geleneği”* başlıklı doktora tezi çerçevesinde Harun Yılmaz** misafirimiz olacak. Yılmaz çalışmasında, Nizamiye medreselerinden sonra akla gelen VI. (XII.) asrın ortalarından VII. (XIII.)asrın ortalarına kadar hüküm süren Zengîler ve Eyyûbîler tarafından benimsenen medrese modelleri üzerinde durmuştur. Zengî ve Eyyûbî melikleri söz konusu dönemde siyasi ve ilmi bir merkez olan Dımaşk bölgesine ulemanın gelmesine önem vermiştir. Bu dönemde Dımaşk medreseleşmeyle birlikte İslam dünyasının en önemli ilim merkezlerinden birine dönüşmüştür. Yılmaz Zengî ve Eyyûbî döneminde Dımaşk’ta kurulan medreseleri merkeze alarak, medreselerin ulema ve siyasi güç sahipleriyle ilişkisini incelemiş, ilmi ve siyasi alanla irtibatının değişimini ortaya koymuştur.

* Harun Yılmaz, Zengîler ve Eyyûbîler Döneminde Dımaşk'ta "Medrese", Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2014.

** Dr., Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi.

 

 

Bu programın, BSV Bülten'in 88. sayısı 70-72 sayfaları arasında yayınlanan, değerlendirme metnini aşağıdaki link üzerinden okuyabilirsiniz...

https://www.bisav.org.tr/tr-TR/Bulten/246/1486/osmanli_oncesi_medreseler_zengi_ve_eyyubi_donemi_medrese_gelenegi

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.